Геннадій Вознюк
Геннадій Вознюк
Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних та соціальних наук, кафедра української мови
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
НазваПосиланняРік
Фінансово-економічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Знання 1079, 2007
11712007
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
7371997
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
7371997
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
7371997
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник
ПП Микитюк
К.: Центр навчальної літератури, 105-139, 2007
2982007
Фінансовий словник.–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Львів: Видавництво “Центр Європи, 46, 1997
781997
Інвестиційний словник: Навч. посібник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, ГО Партин
Львів: Бескид Біт, 2005
652005
Фінансовий словник/Загородній АГ, Вознюк ГЛ, Смовженко ТС–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній
Львів: Видавництво “Центр Європи, 1997
601997
Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник
АГ Загородній, ОМ Сліпушко, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Аконіт, 2000
422000
Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Кондор, 2007
332007
Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Кондор, 2007
332007
Внутрішній аудит та внутрішній контроль: розмежування понять
ОВ Філозоп
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
282009
Визначення та облік фінансового результату: вітчизняний та зарубіжний досвід
МВ Патарідзе-Вишинська
Економіка. Управління. Інновації, 2010
272010
Фiнансовий словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Т-во «Знання», КОО, 2002
242002
Банківська справа: термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010
212010
Ринок фінансових послуг: термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
Бескид Біт, 2008
202008
Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, НО Шпак
Львів: Бак, 2000
172000
Фiнансовий словник. 4-те вид., випр. та доп. К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львiв. банк. iн-ту НБУ. 566 с.
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
13
Облiк i аудит: Термiнологiчний словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ГО Партин
122002
Майстерність письменницької критики
ГЛ Вознюк
Рад. літературознавство, 53-55, 1983
111983
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20