Геннадій Вознюк
Геннадій Вознюк
Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних та соціальних наук, кафедра української мови
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансово-економічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Знання 1079, 2007
13232007
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
8161997
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
8161997
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
8161997
Інноваційний менеджмент
ПП Микитюк, ВЯ Брич, ММ Шкільняк, ЮІ Микитюк
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2019
3482019
Фінансовий словник.–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Львів: Видавництво “Центр Європи, 46, 1997
801997
Інвестиційний словник: Навч. посібник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, ГО Партин
Львів: Бескид Біт, 2005
792005
Фінансовий словник/Загородній АГ, Вознюк ГЛ, Смовженко ТС–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній
Львів: Видавництво “Центр Європи, 1997
671997
Словник банківських термінів
АГ Загородній, ОМ Сліпушко, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
Банківська справа: Термінологічний словник./[Загородній АГ, Сліпушко ОМ …, 2000
412000
Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Кондор, 2007
402007
Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Кондор, 2007
402007
Фiнансовий словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Знання, 2002
382002
Визначення та облік фінансового результату: вітчизняний та зарубіжний досвід
МВ Патарідзе-Вишинська
Економіка. управління. інновації, 2010
372010
Ринок фінансових послуг: Термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
Бескид Біт, 2008
292008
Внутрішній аудит та внутрішній контроль: розмежування понять
ОВ Філозоп
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 177-181, 2009
272009
Облiк i аудит: Термiнологiчний словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ГО Партин
182002
Страхування: термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
Львів: Бескид Біт, 2002
162002
Фiнансовий словник. 4-те вид., випр. та доп. К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львiв. банк. iн-ту НБУ. 566 с.
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
16
Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк, НО Шпак
Львів: Бак, 2000
152000
Финансово-экономический словарь
АГ Загородний, ГЛ Вознюк
Загородний, ГЛ Вознюк.–М, 2007
132007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20