Олена Піскунова
Олена Піскунова
ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", факультет інформаційних систем і
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств АПК
ОВ Піскунова
Фінанси України, 119-129, 2007
212007
Моделювання розвитку малого підприємства за різних форм державної фінансової підтримки
ОВ Піскунова
Фінанси України, 115-124, 2010
202010
Математичні моделі та методи ринкової економіки
ВВ Вітлінський, ВВ Витлинский, ОВ Піскунова, ЕВ Пискунова, ОВ Ткач, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
182014
Моделювання управлінських рішень щодо розвитку малого підприємництва
ОВ Піскунова
К.: КНЕУ, 2010
142010
Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України
ОА Рядно, ОВ Піскунова, ЛВ Рибальченко
Фінанси України, 106-114, 2007
142007
Дослідження діяльності страхових компаній України методами факторного аналізу та теорії нечітких множин
ВВ Вітлінський, О Піскунова, Л Рибальченко
Економіка України, 46-60, 2009
92009
Моделювання та управління розвитком малого підприємництва
ВВ Вітлінський, ОВ Піскунова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
72012
Використання статистичних методів для оцінювання впливу окремих форм організації сільськогосподарського виробництва на його інтенсифікацію
РО Кулинич
Університетські наукові записки, 477-485, 2008
6*2008
Моделювання залежності зведеного бюджету Украіни від агрегованої податкової ставки
ТФ Михайлова, ОВ Піскунова, АА Заікін, ТФ Михайлова
ДНУЗТ, 2008
62008
Динамічні факторні моделі у дослідженні стратегій поведінки страхових компаній України
ОВ Піскунова, ЛВ Рибальченко, ЛА Рядно
Вісник ДДФА, 16, 2006
62006
Системні характеристики управлінських рішень у моделюванні динаміки малого підприємства
ОВ Піскунова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
52011
Моделювання залежності обсягів бюджетних надходжень в регіоні від агрегованої податкової ставки (на прикладі Дніпропетровської області)
ОВ Піскунова, ОА Рядно, АА Заікін
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
42016
Регресійний аналіз факторів, які визначають споживання продуктів харчування в регіонах України
ОВ Піскунова, ЕВ Пискунова, ОІ Осипова, ОИ Осипова
Тернопільський національний економічний університет, 2015
42015
Кластерний аналіз у моделюванні продовольчої безпеки на регіональному рівні
ОВ Піскунова, ОІ Осипова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
42014
Кластерний аналіз у моделюванні продовольчої безпеки на регіональному рівні
ОВ Піскунова, ОІ Осипова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
42014
Математичні моделі у фінансах: навчальний посібник
ОА Рядно, ОВ Піскунова, ЛВ Рибальченко, ЯВ Хрущ
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2017
32017
Статистичний аналіз динаміки рівня продовольчої безпеки України [Електронний ресурс]
ОВ Піскунова, ОІ Осипова
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
32015
Прогнозування ефективності та ризикованості реальних інвестицій на основі фінансової звітності підприємства
ЛБ Долінський, ОВ Піскунова, ОО Горкун
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 150-166, 2012
32012
Рейтингування регіонів України за рівнем продовольчої безпеки
ОВ Піскунова, ОІ Осипова
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
22015
Моделі поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах
ЛГ Тарасова, ЛГ Тарасова, ОВ Піскунова, ЕВ Пискунова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20