Follow
Шатинська О.А., O.Shatynska
Шатинська О.А., O.Shatynska
асистент кафедри медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Dietary supplementation with magnesium citrate may improve pancreatic metabolic indices in an alloxan-induced diabetes rat model.
O Shatynska, O Tokarskyy, P Lykhatskyi, O Yaremchuk, I Bandas, ...
Slovak Journal of Food Sciences 14, 2020
22020
Діадний батьківсько-дитячий копінг в умовах сімейного стресу
О Шатинська
«Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія …, 2018
22018
Комплексний вплив цитратів магнію і хрому на функціонування глутатіонової системи захисту у печінці щурів із алоксановим цукровим діабетом
ОА Шатинська
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
22017
Корекція цитратом магнія оксидативного стресу в крові щурів з експериментальним діабетом
О Шатинська, Р Іскра
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
22016
Зміни активності ензимів вуглеводного обміну у печінці щурів з експериментально-індукованим діабетом за дії цитратів магнію і хрому
О Шатинська, Р Іскра, О Сварчевська
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 235-239, 2016
22016
Профілактика ускладнень цукрового діабету при використанні цитрату магнію отриманого за аквананотехнологією: матеріали ІІ Всеукраїнської науково‐практичної інтернет‐конференції …
О Шатинська, Р Іскра
Редакційна колегія, 94, 2018
12018
Сполуки цитратів магнію і хрому як засоби для профілактики цукрового діабету
ОА Шатинська, РЯ Іскра, ОЗ Сварчевська
Біологія тварин 19 (4), 161-161, 2017
12017
Активність ензимів вуглеводного обміну у м'язовій тканині щурів із експериментальним цукровим діабетом за комплексної дії цитратів магнію і хрому
ОА Шатинська, РЯ Іскра, ОЗ Сварчевська
Біологічні системи, 23-27, 2017
12017
Effects of the complex of magnesium and chromium citrates on the carbohydrate metabolism in the blood of rats with experimental diabetes mellitus
OA Shatynska, RY Iskra, OZ Svarchevska
Біологія тварин, 122-127, 2017
12017
Значення діадного копінгу для внутрішньо переміщених дітей дошкільного віку
О Шатинська
Проблеми гуманітарних наук. Серія: Психологія, 35–45-35–45, 2016
12016
Активність ензимів вуглеводного обміну в тканинах щурів з алоксан-індукованим цукровим діабетом за додавання магній цитрату
ОА Шатинська
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 96-101, 2016
12016
Дія цитрату магнію на про/антиоксидантний статус печінки за експериментального цукрового діабету у щурів
ОА Шатинська, РЯ Іскра
Біологічні студії, 45-52, 2016
12016
Вплив магній цитрату на вміст ліпідів у плазмі крові щурів за умов експериментального цукрового діабету
О Шатинська, Р Іскра, А Пилипець, О Сварчевська
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
12016
Корекція порушень вуглеводного обміну у м’язовій тканині щурів з експериментальним цукровим діабетом за комплексної дії цитратів магнію і хрому
ОА Шатинська, РЯ Іскра
Біологія тварин, 203-203, 2016
12016
Метаболічні процеси в печінці щурів за експериментального діабету та впливу цитрату хрому
Р Іскра, О Слівінська, О Шатинська, О Сварчевська, О Сеньків, ...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015
12015
Дія цитрату магнію на метаболічні процеси в клітинах м’язової тканини щурів з експериментальним діабетом
ОА Шатинська, РЯ Іскра
Біологія тварин, 211-211, 2015
12015
ВПЛИВ ЦИТРАТІВ ЦИНКУ І МАГНІЮ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН У КРОВІ ТА ТКАНИНАХ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
ОМ Слівінська, ОА Шатинська
ESC «INSTITUTE OF BIOLOGY», 182, 2015
12015
МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА
О ШАТИНСЬКА
Kolegium redakcyjne, 60, 2018
2018
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ
Л МИХАЦЬ, О ШАТИНСЬКА
Kolegium redakcyjne, 27, 2018
2018
Метаболічні процеси в печінці щурів за експериментального діабету та впливу цитрату хрому
R Iskra, O Slivinska, O Shatynska, O Svarchevska, O Senkiv, A Pulipez
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20