Maria Shutova
Maria Shutova
Kyiv National Linguistic University
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.kyiv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми реформування загальної середньої освіти в США (1950-ті–1990-ті рр.)
МО Шутова
К, 2004
252004
Неологізми в сучасній англійській мові
МО Шутова
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2010
152010
Мовленнєвий етикет як система координат у міжособистісній і міжкультурній комунікації
МО Шутова
Вісник Київського національного лінгвітичного університету, 2013
92013
Етнокультурні стереотипи в англійській та українській мовах: реконструкція і типологія: дис… на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02. 17―Порівняльно …
МО Шутова
К.: КНЛУ, 2016
82016
Реконструкція фактів етнокультури від архетипів до стереотипів.
МО Шутова
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 2014
62014
Контенсивно-формальна типологічна таксономія етнокультурних стереотипів
МО Шутова
Вісник Київського національного лінгвітичного університету, 2014
42014
Ментальність етносів і їх національний характер як ядро етнокультурних стереотипів (на прикладі семантичної реконструкції стереотипізації уявлень українців про рідну оселю)
МО Шутова
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія., 2015
32015
Реконструкція формомоделей фразем-автостереотипів англійців і українців
МО Шутова
Нова філологія, 126-132, 2014
32014
Акціональна, ментальна і мовна проекціяі етнокультурних стереотипів англійців і українців (когнітивно-лінгвікомпаративна реконструкція фразеоформул)
МО Шутова
Одеський лінгвістичний вісник 3 (9), 39 - 45, 2017
12017
Методологічні установки у вивченні етностереотипів та методика їх комплексної реконструкції
МО Шутова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2015
12015
Експериментальна освіта США у ХХ столітті
МО Шутова
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 233-236, 2010
12010
The Concept of “New Life” as a Powerful Psycholinguistic Element in the Inaugural Addresses of the US Presidents.
M Shutova, S Mudrynych
Amazonia Investiga, 2020
2020
Predicates of State Denoting Mental Condition of Man
MS Shutova M.
Modern Research in Philological Sciences, 413- 427, 2020
2020
Етнокультурне підгрунтя фразеосеміотичних номінацій поведінкових стереотипів англійців і українців
ШМ О.
Research of Different Directions of Development of Philological Sciences in …, 2019
2019
The Biblical Motive of the "Promised Land" in Inaugural Addresses of American Presidents
MS Shutova M.
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2019
2019
Етнокультурні стереотипні профілі портретного консерватизму англійців та збереження національної самобутності українців
МО Шутова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2017
2017
Когнітивно-лінгвокомпаративна реконструкція етнокультурних стереотипів англійців і українців про національний характер
МО Шутова
Концепты и Контрасты: коллективная монография, 181 - 188, 2017
2017
Дискурсивна природа етнокультурних стереотипів
МО Шутова
Contemporary Issues in Philological Sciences: Experiences of Scholars and …, 2017
2017
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА РЕКОНСТРУКЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ КАК ОСНОВНОЙ ПРИЕМ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОКОМПАРАТИВИСТИКИ
МА Шутова
Интернаука, 71-72, 2017
2017
Етнокультурні стереотипні портрети англійців і українців (когнітивно-ономасіологічна реконструкція фразеоформул)
ШМ О.
Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20