Подписаться
Олена Яхненко
Олена Яхненко
Другие именаОлена Миколаївна Яхненко, Olena Yakhnenko, ElenaYakhnenko, Елена Николаевна Яхненкно
ктн (доктор філософії),СумДУ, факультет ТЕСЕТ, кафедра ЕПзТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecolog.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Phosphogypsum recycling: a review of environmental issues, current trends, and prospects
Y Chernysh, O Yakhnenko, V Chubur, H Roubík
Applied Sciences 11 (4), 1575, 2021
2032021
Influence of phosphogypsum dump on the soil ecosystem in the Sumy region (Ukraine)
L Plyatsuk, M Balintova, Y Chernysh, S Demcak, M Holub, E Yakhnenko
Applied Sciences 9 (24), 5559, 2019
212019
Modelling and development of technological processes for low rank coal bio-utilization on the example of brown coal
L Plyatsuk, Y Chernysh, I Ablieieva, Y Bataltsev, R Vaskin, I Roy, ...
Fuel 267, 117298, 2020
192020
Study of the magnetic water treatment mechanism
IV Vaskina, IO Roi, LD Pliatsuk, RA Vaskin, OM Yakhnenko
Bentus, 2020
122020
Математично-статистичне дослідження впливу дрібнодисперсних твердих забруднюючих речовин на здоров’я людини
ІС Козій, ІО Рой, ОМ Яхненко, РВ Пономаренко, СС Щербак
National University of Civil Defence of Ukraine, 2021
62021
Фосфогипсовые отходы в технологиях защиты окружающей среды
Пляцук Леонід Дмитрович, Черниш Єлізавета Юріївна, Яхненко Олена Миколаївна
Екологічна безпека, 157-164, 2015
5*2015
Системный подход к экологическому мониторингу в районе отвалов фосфогипса
ЛД Пляцук, ЕЮ Черныш, ЕН Яхненко, ИА Трунова
Минск: ЗАО" Оргстрой", 2015
42015
Інтенсифікація процесу біологічного газоочищення за допомогою іммобілізаційного носія з фосфогіпсу
Черниш Єлізавета Юріївна, Яхненко Олена Миколаївна
Экология и промышленность, 46-50, 2015
4*2015
Розробка екологічно безпечних технологічних рішень утилізації фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища
ЄЮ Черниш, РА Васькін, ОМ Яхненко
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 140-147, 2017
32017
Екологічно безпечна утилізація фосфогіпсу у технологіях захисту атмосферного повітря
ОМ Яхненко
Сумський державний університет, 2017
32017
Самозаростання відвалу фосфогіпсу як показник рівня техногенного навантаження на довкілля
ОМ Яхненко, ЄЮ Черниш, ЛД Пляцук, ІО Трунова
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 110-119, 2016
32016
Систематика мікроорганізмів в екології
ЄЮ Черниш, ОМ Яхненко
Сумський державний університет, 2019
12019
Розробка моделі процесу міграції та біохімічної конверсії компонентів фосфогіпсу в ґрунтовому профілі
ЄЮ Черниш, ЛД Пляцук, ОМ Яхненко
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 146-155, 2017
12017
Оптимізація процесу гранулювання фосфогіпсу для систем біодесульфуризації
Y Chernysh, Е Yakhnenko, L Plyatsuk
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2016
12016
Определение режимных параметров работы высоконагруженных систем биодесульфуризации с применением фосфогипса
ЕЮ Черныш, ЕН Яхненко
Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний …, 2016
12016
Використання фосфогіпсу в якості іммобілізаційного матеріалу для систем біологічної очистки
ОМ Яхненко, ЄЮ Черниш
НТУУ «КПІ», 2015
12015
Вплив біостимуляторів на мікробіологічний стан нафтозабруднених грунтів
ІЮ Аблєєва, ЛД Пляцук, ІО Трунова, ОМ Яхненко, ІО Бережна
Симфонія форте, 2021
2021
Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище підприємств хімічної, машинобудівної промисловості та теплоенергетики
ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ЄЮ Черниш, СВ Вакал, РВ Пономаренко, ...
Сумський державний університет, 2021
2021
Математично-статистичне дослідження впливу дрібнодисперсних твердих забруднюючих речовин на здоров’я людини
РВ Пономаренко, ІС Козій, ІО Рой, ОМ Яхненко, СС Щербак
2021
Bioenergy Waste Recycling: Modelling of Developmental Trends
DV Danylov, VS Chubur, YY Chernysh, OM Yakhnenko
Man and Environment. Issues of Neoecology, 141-152, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20