Галина Ляхович
Галина Ляхович
кандидат наук з державного управління, доцент, ІФННІМ, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансування соціальної сфери в умовах децентралізації управління
ГІ Ляхович, УІ Ляхович
Фінанси України, 100-106, 2006
102006
Економіко-фінансові механізми здійснення державної соціальної політики в перехідних умовах
ГІ Ляхович
ступеня канд. наук з держ.–К.:, 2004.–20 с, 2004
62004
Концепція інтегрованої звітності: історичні аспекти виникнення та проблеми впровадження
ГІ Ляхович, МЯ Заяць
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
52016
Щодо сучасного розуміння сутності та особливостей державного управління в державі
ГІ Ляхович
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 131-138, 2009
52009
Концепція ощадливого виробництва: основні положення та вплив на організацію обліку
ГІ Ляхович
ЖДТУ, 2015
42015
Аналіз доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг
ГІ Ляхович
Problems of Economy, 2017
22017
АуТСОРСИНг ТА ІНСОРСИНг яК ІНСТРуМЕНТИ пОбуДОвИ ОпТИМАльНОї СТРуКТуРИ бухгАлТЕРСьКОї СлуЖбИ пІДпРИєМСТвА
ІЛ Грабчук, СМ Лайчук, ГІ Ляхович
Бізнес Інформ, 318-322, 2017
22017
Бухгалтерський аутсорсинг: вимоги до нормативного регулювання
ГІ Ляхович
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 123-125, 2017
22017
Проблеми та перспективи врегулювання бюджетних взаємовідносин між органами влади центрального та місцевого рівнів
ОЛ Вергейчик
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
22016
Форми ведення та організації бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій: точки взаємодії
ГІ Ляхович
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2015
2*2015
Державне управління регіонами: поняття, види та особливості
У Ляхович, Г Ляхович
Публічне право, 24-30, 2011
22011
Розрахунок ефективності бухгалтерського аутсорсингу
ГІ Ляхович
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 83-87, 2018
12018
Методика оцінки та способи управління ризиками діяльності аутсорсингових компаній (Evaluation and risks management methods of outsourcing companies)
ГІ Ляхович
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
12017
Моделі надання бухгалтерських послуг: узгодження понятійного апарату
ГІ Ляхович
Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання, 1381-1384, 2017
12017
Програмне забезпечення для ведення обліку: проблеми вибору та використання в ході аутсорсингу
ІЛ Грабчук, ГІ Ляхович
ЖДТУ, 2017
12017
Тенденції розвитку організації бухгалтерського обліку
ГІ Ляхович
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2017
12017
Витрати на бухгалтерський аутсорсинг як об’єкт обліку
ГІ Ляхович
ЖДТУ, 2017
12017
Бухгалтерський аутсорсинг: підходи до трактування та класифікації
ГІ Ляхович
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
12016
Сучасні проблемні питання організації бухгалтерського аутсорсингу
ГІ Ляхович
Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 21 (7(2 …, 2016
12016
Державне управління у сучасній теорії адміністративно-правової науки
УІ Ляхович, ГІ Ляхович
Бюлетень Міністерства юстиції України, 70-75, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20