Олена Гудзь
Олена Гудзь
Державний університет телекомунікацій
No verified email
TitleCited byYear
Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: монографія
ОЄ Гудзь
К.: ННЦ ІАЕ 207, 578, 2007
1382007
Оцінка кредитоспроможності агроформувань (теорія та практика): монографія
МЯ Дем’яненко, ОЄ Гудзь, ПА Стецюк
К.: ННЦ ІАЕ 302, 156, 2008
802008
Джерела формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств
ОЄ Гудзь
Облік і фінанси АПК, 100-105, 2007
552007
Забезпечення сільськогосподарських підприємств кредитними ресурсами
ОЄ Гудзь
Економіка АПК, 86-90, 2003
402003
Фінансово-кредитна інфраструктура аграрної сфери України
ОЄ Гудзь
Економіка АПК, 59-63, 2009
382009
Державна програма фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів
ОЄ Гудзь, АВ Сомик
Економіка АПК, 54-63, 2008
382008
Фінансові проблеми розвитку аграрного виробництва
ПА Стецюк, ОЄ Гудзь
Економіка АПК, 73-78, 2012
372012
Удосконалення механізму кредитних субсидій підприємств АПК
ОЄ Гудзь
Економіка АПК, 59-61, 2009
312009
Кредитування і банківське обслуговування підприємств агропромислового виробництва: сучасні тенденції та особливості
ОЄ Гудзь
К.: ННЦ ІАЕ, 2005
282005
Модернізація банківської кредитної політики при обслуговуванні агроформувань
ОЄ Гудзь
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
242012
Страхування агроризиків та напрями розвитку агрострахування в Україні
ОЄ Гудзь
Економіка АПК, 72-76, 2006
242006
Кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу земель сільськогосподарського призначення: проблеми та перспективи
ОЄ Гудзь
Економіка АПК, 84-88, 2007
232007
Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика
ОЄ Гудзь
Режим доступу: www. irbis-nbuv. gov. ua/.../cgiirbis_64. exe, 2007
222007
Сучасний вимір фінансового забезпечення виробничої діяльності агроформувань
ОЄ Гудзь
Облік і фінанси АПК, 8-12, 2008
182008
Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства
ОЄ Гудзь
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
152015
Сучасний вимір конкурентоспроможності аграрної сфери: виклики та перспективи
ОЄ Гудзь, ОС Степасюк
152010
Гармонізація механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс]
ОЄ Гудзь
Глобальні та національні проблеми економіки, 26-32, 2015
132015
До концепції розбудови системи агрострахування в Україні
ОЄ Гудзь
Економіка АПК, 35-39, 2006
132006
Фінансові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства
ОЄ Гудзь
Фінансовий простір, 97-103, 2013
122013
Дебіторська та кредиторська заборгованість в системі управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств
ОЄ Гудзь
Облік і фінанси АПК, 59-61, 2007
122007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20