Орел Тетяна Валентинівна
Орел Тетяна Валентинівна
Національний авіаційний університет, кафедра іноземної філології
Verified email at nau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Поняття перекладацьких трансформацій та проблема їх класифікації
ТВ Журавель, НІ Хайдарі
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 148-150, 2015
62015
Кінопереклад як вид аудіовізуального перекладу і його становлення в Україні та світі.
ТВ Журавель
Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія" Філологічні науки …, 2018
52018
Віртуальне освітнє середовище як засіб формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій у студентів немовних спеціальностей
ТВ Журавель, НІ Хайдарі
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (78), 208-212, 2017
22017
Використання автентичних відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови для студентів-юристів
ТВ Журавель
Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, ку-льтура …, 2016
22016
Застосування лексичних та граматичних трансформацій у перекладі авіаційної літератури
ТВ Журавель, ТГ Семигинівська
Київ" Аграр Медіа Груп", 2015
22015
Особливості перекладу авіаційної науково-технічної літератури
О Ковтун, Т Журавель
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 49-58, 2015
12015
Особливості застосування синтаксичних перекладацьких трансформацій
ТВ Журавель
Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей XIV …, 2014
12014
Компаративний аналіз видів кіноперекладу
ТВ Журавель
Ad Orbem Per Linguas. До світу через мови: матеріали Міжнар. наук.-практ …, 2020
2020
Інваріантні перекладацькі трансформації кінотексту для збереження комунікативно-прагматичного потенціалу мовленнєвих актів оригіналу в умовах дублювання та субтитрування.
ТВ Журавель
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2019
2019
Особливості здійснення перекладацького аналізу кінотексту (на матеріалі кінотрилогії" Хоббіт")
ТВ Журавель
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія …, 2019
2019
Прагматична адаптація у перекладі кінотексту
ТВ Журавель
Мова та література у політкультурному просторі: матеріали міжнародної наук …, 2019
2019
Дублювання і субтитрування як види кіноперекладу
ТВ Журавель
Таврійські філологічні наукові читання: матеріали міжнародної наук.-практ …, 2019
2019
ВІРТУАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ТВ ЖУРАВЕЛЬ, НІ ХАЙДАРІ
Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору, 56, 2019
2019
Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Іноземна мова за професійним спрямуванням". Спеціальність: 081" Право"
ОВ Ковтун, НІ Хайдарі, ТВ Журавель
Національний авіаційний університет, 2018
2018
Комунікативно-прагматичний потенціал мовленнєвих актів у кінотексті
ТВ Журавель
Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура …, 2018
2018
Типологія мовленнєвих актів у теорії комунікативної лінгвістики
ТВ Журавель
Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи …, 2018
2018
The Typology of Pragmatic Effects in Linguopragmatic Studies
ТВ Журавель
Proceedings of II International scientific conference" Science of the Future …, 2018
2018
Міжнародні нормативно-правові акти у лінгвістичному аспекті (на матеріалі Конвенції про міжнародну цивільну авіацію)
Т Журавель
Південний архів. Філологічні науки, 167-169, 2018
2018
Transformations of syntactic structures as a means to achieve adequacy in translation from English into Ukrainian (based on the interrogative sentences of the novel “Ivanhoe …
ТВ Журавель
Practical Applications of Research Findings in Europe and Worldwide …, 2018
2018
Переводческая эквивалентность на уровне описания ситуации как способ передачи коммуникативных ценностей
ТВ Журавель
Минск, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20