Подписаться
Шмирова Ольга Володимирівна / Olga Shmyrova orcid.org/000-0001-6671-8224
Шмирова Ольга Володимирівна / Olga Shmyrova orcid.org/000-0001-6671-8224
Білоцерківський національний аграрний університет / Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічні умови використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови у професійній підготовці менеджерів-аграріїв
ОВ Шмирова
Шмирова Ольга Володимирівна, 2004
102004
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ
ЗВА Шмирова О.В.
Молодий вчений, 2017
92017
Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні іноземних мов
ОВ Шмирова
Наукові записки. Серія "Філологічна", 535-542, 2009
72009
Особливості використання мультимедійних засобів навчання професійно спрямованої англійської мови в процесі організації самостійної роботи магістрів
ОВ Шмирова
Білоцерківський НАУ, 2019
52019
Сучасні підходи використання ІКТ у підвищенні пізнавальної активності студентів під час викладання іноземної мови
ОВ Шмирова, ММ Носенко
ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»., 2017
42017
Инновационные формы организации самостоятельной работы в профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам
ОВ Шмырова
Сучасні тенденції іншомовної освіти в полілозі культури, 150-155, 2010
4*2010
Анализ процесса учебного взаимодействия преподавателя и студента при обучении иностранному языку
ОВ Шмырова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 0
2
Новые информационные технологии в обучению английскому языку
ОВ Шмырова
Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам и …, 2008
12008
Психолого-педагогічні особливості дистанційного навчання у викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах
О Шмирова
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2007
12007
Практикум для аудиторної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів ступеня доктора філософії
ОВ Шмирова, ВД Борщовецька, ВД Ігнатенко
РВІКВ БНАУ, 2020
2020
Робочий зошит. Англійська мова для магістрантів
ОВ Шмирова
Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2017
2017
Концептуальні основи інформатизації освіти
ОВ Шмирова
Білоцерківський НАУ, 2017
2017
Основные тенденции обучения иностранным языкам в неязыковом вузе и возможности реализации информационно-коммуникационных технологий
ОВ Шмырова
Virtus: Scientific journal, 180-184, 2016
2016
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) Збірник розглянуто і затверджено до друку рішенням Вченої ради БНАУ …
ВС Бітюцький, ВС Бомко, ТМ Димань, ЄЯ Лебедько, ОМ Мельниченко, ...
2016
Основные направления модернизации преподавания английского языка в неязыковом вузе
ШО Владимировна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 177-180, 2015
2015
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) Збірник розглянуто і затверджено до друку рішенням Вченої ради БНАУ …
СП Васильківський, СП Вахній, ГІ Демидась, АП Стадник, ВВ Лавров, ...
2014
Организация самостоятельной работы студентов с оригинальной профессиональной литературой средствами информационных технологий
ОВ Шмырова
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 129-132, 2014
2014
Стимулювання та мотивація вивчення англійської мови професійного спрямування засобами інформаційних технологій
ОВ Шмирова
Сучасні підходи до викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних …, 2013
2013
Language Learning in Online Environment
O Shmyrova
Global English - Global Decisions XYIII TESOL-UKRAINE National Conference …, 2013
2013
Обучение иноязычному речевому взаимодействию на основе поиска информации в Интернете
ОВ Шмырова
Актуальные проблемы языкового образования, 104-105, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20