Klyuchnikov Yurii / Ключников Юрій Валентинович
Klyuchnikov Yurii / Ключников Юрій Валентинович
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оценка запаса прочности деталей машин, подверженных асимметричному нагружению
АВ Желдубовский, АД Погребняк, МН Регульский, АТ Сердитов, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 8-12, 2013
42013
Метод оценки остаточной долговечности материала в условиях длительного статистического нагружения
АВ Желдубовский, АТ Сердитов, ЮВ Ключников, ПВ Кондрашев, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 24-27, 2013
22013
Reserve estimate of strength of machine parts subject laden with asymmetrically
АД Погребняк, МН Регульский, АВ Желдубовский, ПВ Кондрашев, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (7), 8-12, 2013
12013
Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала
АТ Сердитов, ЮВ Ключников, АВ Желдубовский
Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 165-168, 2010
12010
Вплив ванадію і титану на кінетику росту і властивості зміцненої бором поверхні
ОМ Падун, ОТ Сердітов, ЮВ Ключников
Інновації молоді в машинобудуванні, 180-183, 2020
2020
З досвіду вивчення дисципліни «Матеріали і технологія конструкційних матеріалів»(Materials and Processes) у Kent State University
ОМ Падун, ЮВ Ключников, ОТ Сердітов
Інновації молоді в машинобудуванні, 184-189, 2020
2020
Вплив характеру структури на зносостійкість легованої сталі
ОМ Падун, ОТ Сердітов, ЮВ Ключников, ОІ Горобець
Інновації молоді в машинобудуванні, 190-193, 2020
2020
Дослідження впливу виду технології зміцнення на зносостійкість деталі в умовах віброударних навантажень
ОІГ Ключников Юрій Валентинович
Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конферен-ції молодих вчених та …, 2019
2019
Будова і властивості перехідної зони борованих шарів на залізі і сталі
АВС Ключников Юрій Валентинович
Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конферен-ції молодих вчених та …, 2019
2019
Карбідні покриття на твердих сплавах
КРБ Ключников Ю. В.
Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конферен-ції молодих вчених та …, 2019
2019
Застосування карбідних покриттів у техніці
ЯЮХ Ключников Юрій Валентинович
Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конферен-ції молодих вчених та …, 2019
2019
Визначення параметрів лазерного формоутворення виробів з зміцненного дуралюміну
ВВС Ключников Юрій Валентинович, А.М. Лутай
Механіка гіроскопічних систем. Механіка елементів конструкцій., С.82-91., 2018
2018
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для напряму підготовки: 131 Прикладна механіка
ПВ Кондрашев, ОТ Сердітов, ЮВ Ключников, АМ Лутай
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
Методичні вказівки з лабораторних і практичних робіт до вивчення до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів». Розділ: Обробка різанням
АМЛ Ключников Юрій Валентинович, В. В. Джемелінський, О. Т. Сердітов, О. О ...
2017
Способ оценки остаточной долговечности материала при длительном статическом нагружении
БСР Ключников Юрій Валентинович, А. В. Желдубовский, А. Т. Сердитов, Г. С ...
Механіка гіроскопічних сис-тем. Механіка елементів конструкцій, 71-78, 2015
2015
Лазерне формоутворення конструкцій з зміцнених сплавів алюмінію
ФЕБ Ключников Юрій Валентинович, А.М. Лутай, Б.С. Романов
Механіка гіроскопічних систем. Механіка елементів конструкцій, 89-101, 2015
2015
Effect of treatment mode on fatigue resistance of material and thickness of the hardened surface
АВ Желдубовский, АТ Сердитов, ЮВ Ключников, ПВ Кондрашев, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (5 (69)), 10-14, 2014
2014
Властивості сталей після хіміко-термічної обробки
АО Захарчук, ОТ Сердітов, ЮВ Ключников
НТУУ «КПІ», 2014
2014
Влияние типа обработки на сопротивление усталости материала и толщину упрочнённой поверхности
АВ Желдубовский, АТ Сердитов, ЮВ Ключников, ПВ Кондрашев, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 10-14, 2014
2014
Нанесення на поверхню сталей карбідних покритів на основі карбідів титану та ванадію
ЄС Гжибовецький, ЮМ Баліцкий, ЮВ Ключников, ОТ Сердітов
НТУУ «КПІ», 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20