Klyuchnikov Yurii / Ключников Юрій Валентинович
Klyuchnikov Yurii / Ключников Юрій Валентинович
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оценка запаса прочности деталей машин, подверженных асимметричному нагружению
АВ Желдубовский, АД Погребняк, МН Регульский, АТ Сердитов, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (7 (66)), 2013
32013
Вплив ванадію і титану на кінетику росту і властивості зміцненої бором поверхні
ОМ Падун, ОТ Сердітов, ЮВ Ключников
Інновації молоді в машинобудуванні, 180-183, 2020
12020
Метод оценки остаточной долговечности материала в условиях длительного статистического нагружения
АВ Желдубовский, АТ Сердитов, ЮВ Ключников, ПВ Кондрашев, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (7 (63)), 2013
12013
Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала
АТ Сердитов, ЮВ Ключников, АВ Желдубовский
Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 165-168, 2010
12010
Дифузійне насичення поверхні сплавів двома елементами
М Федоренко, Ю Ключников, О Сердітов
Інновації молоді в машинобудуванні, 59-63, 2021
2021
Підвищення стійкості до схоплювання поверхонь хромонікелевих сталей дифузійним титануванням
Є Димарчук, О Сердітов, Ю Ключников
Інновації молоді в машинобудуванні, 39-42, 2021
2021
Отримання карбідних дифузійних шарів на сплавах та їх кавітаційна стійкість в напруженому стані
Д Кушнір, О Сердітов, Ю Ключников
Інновації молоді в машинобудуванні, 68-72, 2021
2021
Властивості карбідних покриттів на сталях
С Рентюк, О Сердітов, Ю Ключников
Інновації молоді в машинобудуванні, 43-46, 2021
2021
З досвіду вивчення дисципліни «Матеріали і технологія конструкційних матеріалів»(Materials and Processes) у Kent State University
ОМ Падун, ЮВ Ключников, ОТ Сердітов
Інновації молоді в машинобудуванні, 184-189, 2020
2020
Вплив характеру структури на зносостійкість легованої сталі
ОМ Падун, ОТ Сердітов, ЮВ Ключников, ОІ Горобець
Інновації молоді в машинобудуванні, 190-193, 2020
2020
Дослідження впливу виду технології зміцнення на зносостійкість деталі в умовах віброударних навантажень
ОІГ Ключников Юрій Валентинович
Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конферен-ції молодих вчених та …, 2019
2019
Будова і властивості перехідної зони борованих шарів на залізі і сталі
АВС Ключников Юрій Валентинович
Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конферен-ції молодих вчених та …, 2019
2019
Карбідні покриття на твердих сплавах
КРБ Ключников Ю. В.
Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конферен-ції молодих вчених та …, 2019
2019
Застосування карбідних покриттів у техніці
ЯЮХ Ключников Юрій Валентинович
Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конферен-ції молодих вчених та …, 2019
2019
Визначення параметрів лазерного формоутворення виробів з зміцненного дуралюміну
ВВС Ключников Юрій Валентинович, А.М. Лутай
Механіка гіроскопічних систем. Механіка елементів конструкцій., С.82-91., 2018
2018
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для напряму підготовки: 131 Прикладна механіка
ПВ Кондрашев, ОТ Сердітов, ЮВ Ключников, АМ Лутай
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
Методичні вказівки з лабораторних і практичних робіт до вивчення до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів». Розділ: Обробка різанням
АМЛ Ключников Юрій Валентинович, В. В. Джемелінський, О. Т. Сердітов, О. О ...
2017
Способ оценки остаточной долговечности материала при длительном статическом нагружении
БСР Ключников Юрій Валентинович, А. В. Желдубовский, А. Т. Сердитов, Г. С ...
Механіка гіроскопічних сис-тем. Механіка елементів конструкцій, 71-78, 2015
2015
Лазерне формоутворення конструкцій з зміцнених сплавів алюмінію
ФЕБ Ключников Юрій Валентинович, А.М. Лутай, Б.С. Романов
Механіка гіроскопічних систем. Механіка елементів конструкцій, 89-101, 2015
2015
Властивості сталей після хіміко-термічної обробки
АО Захарчук, ОТ Сердітов, ЮВ Ключников
НТУУ «КПІ», 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20