Ольга Шапатіна, Olga Shapatina
Ольга Шапатіна, Olga Shapatina
асистент, Український державний університет залізничного транспорту
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Creating a qualimetric criterion for the generalized level of vehicle
OS Sergii Panchenko, Оleksandеr Lavrukhin
Eastern-European journal of enterprise technologies 1 (No 3 (85)), 39-45, 2017
10*2017
Удосконалення процесу комбінованих перевезень вантажів
АМ Котенко, ОС Крашенінін, ОО Шапатіна
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-8, 2014
72014
Investigation into the bimodal transportation process by modelling rail module states
GB O. Lavrukhin, V. Zapara, Y. Zapara, O. Shapatina
Transport Problems 12 (2), 99-112, 2017
22017
Justification of the choice type of cargo transportation
АМ Котенко, ОС Крашенінін, ОО Шапатіна
ScienceRise 1 (2 (6)), 25-29, 2015
22015
Концепція розвитку і реструктуризації локомотивних депо
АП Фалендиш, ОС Крашенінін, ОО Шапатіна, ММ Одегов
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2011
22011
Аналіз перспектив впровадження високошвидкісного руху в Україні
ОВ Лаврухін, ОО Шапатіна, СВ Газаєв, ЯС Аржановська, ДО Кульова
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
Вибір виду перевезень вантажів з використанням положень теорії нечітких множин
ОО Шапатіна
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
12015
Обгрунтування вибору виду транспортних перевезень вантажів
АМ Котенко, ОС Крашенінін, ОО Шапатіна
ScienceRise, 25-29, 2015
12015
Оцінка ефективності роудрейлерних перевезень
АМ Котенко, ОО Шапатіна, МО Воропай
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
12013
Обгрунтування оптимального терміну експлуатації тягового рухомого складу
ОС Крашенінін, ЄВ Щипак, СА Матвієнко, ОО Шапатіна
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2011
12011
Розробка автоматизованої технології планування інтермодальних перевезень на основі векторної оптимізації
ТВ Бутько, ОМ Костєнніков, ВМ Прохоров, ОО Шапатіна
УкрДУЗТ, 2019
2019
Вплив організації технічного обслуговування на ефективність експлуатації тягового рухомого складу
ОС Крашенінін, СС Яковлев, ОО Шапатіна
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій …, 2018
2018
Обґрунтування маневреності ремонтного господарства локомотивного депо
ОС Крашенінін, ОВ Клименко, ОО Шапатіна, СС Яковлєв, ...
УкрДУЗТ, 2018
2018
Територіальне закріплення локомотивних депо за сервісними центрами
ОС Крашенінін, СС Яковлев, ОО Шапатіна, ОО Турубара
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 10-22, 2018
2018
Формирование квалиметрического критерия обобщенного уровня транспортного средства
С Панченко, А Лаврухин, О Шапатина
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (3 (85)), 2017
2017
ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН
ШОО Крашенінін О.С.
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті 2 (55), 101-113, 2016
2016
Транспортне право
СМ Продащук, ОМ Костєнніков, ГЄ Богомазова, ОО Шапатіна
2015
Вибір кількості варіантів транспортних одиниць для комбінованих перевезень вантажів
ОС Крашенінін, ОО Шапатіна
Мир науки и инноваций 1, 3-5, 2015
2015
Search for the optimal number of options of transport units of combined cargo transportation
ОС Крашенінін, ОО Шапатіна
ScienceRise 4 (2 (9)), 32-36, 2015
2015
Пошук оптимальної кількості варіантів транспортних одиниць комбінованих перевезень вантажів
ОС Крашенінін, ОО Шапатіна
ScienceRise, 32-36, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20