Л. В.Ноздріна
Л. В.Ноздріна
ДВНЗ УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене pancha.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління проектами: підручник
ЛВ Ноздріна, ВІ Ящук, ОІ Полотай
К.: Центр учбової літератури, 2010
1132010
Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності: монографія
ВБ Артеменко, ЛВ Ноздріна, ОБ Зачко
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2008
232008
Якість життя населення в перехідній економіці України
ЛВ Ноздріна
Автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук–Львів, 2001
162001
Исследование результатов e-learning проектов в высшей школе Украины
ЛВ Ноздрина
Образовательные технологии и общество 13 (2), 2010
62010
Управління проектами [Електронний ресурс]
ЛВ Ноздріна, ВІ Ящук, ОІ Полотай
Режим доступу:\ www/URL: http://ebooktime. net/book_110. html.—Заголовок з …, 2010
5*2010
Аутсорсинг ІТ-проектів в Україні/Управління проектами: стан та перспективи
ЛВ Ноздріна
Тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф.–2012.–[Електронний ресурс].–Режим …, 0
5
Досвід створення навчального Веб-центру при кафедрі
ВБ Артеменко, ЛВ Ноздріна
Образование и виртуальность. Випуск, 2003
4*2003
Особливості освітніх internet-проектів як базових інструментів управління знаннями в економіці
ЛВ Ноздріна, ОІ Полотай
Вісник ЛКА.–Львів: в-во ЛКА, 309-316, 2007
32007
Моніторинг якості життя населення: концептуальні основи соціально-економічного вимірювання
ГІ Башнянин, ЛВ Ноздріна, ОМ Свінцов
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2005
32005
Проектно-орієнтоване управління запровадження дистанційної освіти у ВНЗ (досвід ЛКА)
ЛВ Ноздріна
Управління проектами: стан і перспективи: зб. матер, 114-117, 2008
22008
Проблеми транскордонної співпраці/Вісник Львівської комерційної академії
ЛВ Ноздріна
Серія економічна, випуск 13, 103-109, 0
2
Управление рисками e-learning проектов
ЛВ Ноздрина
Образовательные технологии и общество 15 (1), 2012
12012
ВИМІРИ ЩАСТЯ В УНІВЕРСИТЕТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ ЩАСТЯ
Л Ноздріна, І Жеребило, О Волошок
Вісник Університета банківської справи, 144–152-144–152, 2020
2020
ПРОЄКТНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ КВЕСТІВ
Л Ноздріна
Вісник Університета банківської справи, 121–127-121–127, 2019
2019
Щастя: психологічні та економічні аспекти
Ноздріна, Л.В., Волошок О.В.
Щастя та цивілізаційний розвиток : збірник матеріалів міжнародної науково …, 2019
2019
Дизайн-мислення в проектах інтернету речей
Ноздріна, Л.В.
Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір : збірник …, 2019
2019
ІННОВАЦІЙНІ CLOUD COMPUTING: ВИКЛИКИ ДЛЯ ОСВІТИ
ЛВ Ноздріна
Інформаційні технології в освіті 1 (38), 2019
2019
Підходи до класифікації проектів туристичних квестів
Ноздріна, Л.В.
Матеріали 15-тої міжнародної науково-практичної конференції “Управління …, 2019
2019
Проектні підходи до створення туристичних квестів
Ноздріна, Лариса Василівна
Вісник університету банківської справи, с. 174-181, 2019
2019
Інноваційні cloud computing: виклики для освіти
ЛВ Ноздріна
Інформаційні технології в освіті, с. 19-50, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20