Л. В.Ноздріна
Л. В.Ноздріна
ДВНЗ УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
Підтверджена електронна адреса в pancha.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління проектами: підручник
ЛВ Ноздріна, ВІ Ящук, ОІ Полотай
К.: Центр учбової літератури, 79-85, 2010
1482010
Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності
ВБ Артеменко, ЛВ Ноздріна, ОБ Зачко
Артеменко ВБ Дистанційні технології та курси: створення і використання в …, 2008
282008
Якість життя населення в перехідній економіці України
ЛВ Ноздріна
Автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук–Львів, 2001
152001
Исследование результатов e-learning проектов в высшей школе Украины
ЛВ Ноздрина
Образовательные технологии и общество 13 (2), 2010
82010
Розробка і запровадження центру дистанційного навчання при кафедрі “ІС у менеджменті
ВБ Артеменко, ЛВ Ноздріна, ОБ Зачко
Артеменко ВБ Розробка і запровадження центру дистанційного навчання при …, 2003
62003
Дослідження передумов запровадження інноваційних освітніх проектів у ВНЗ
Л Ноздріна, О Полотай
Міжнародна науково-практична конференція «Е-навчання у вищій школі–проблеми …, 2018
52018
Якість життя населення в перехідній економіці України: Автореферат дис... канд. ек. наук/Львівський національний університет ім. Івана Франка
ЛВ Ноздріна
Ноздріна ЛВ–Львів, 2001
52001
Аутсорсинг ІТ-проектів в Україні/Управління проектами: стан та перспективи
ЛВ Ноздріна
Тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф.–2012.–[Електронний ресурс].–Режим …, 2012
42012
Управління проектами [Електронний ресурс]
ЛВ Ноздріна, ВІ Ящук, ОІ Полотай
Режим доступу:\ www/URL: http://ebooktime. net/book_110. html.—Заголовок з …, 2010
4*2010
Досвід створення навчального Веб-центру при кафедрі
ВБ Артеменко, ЛВ Ноздріна
Образование и виртуальность. Випуск, 2003
4*2003
Особливості освітніх internet-проектів як базових інструментів управління знаннями в економіці
ЛВ Ноздріна, ОІ Полотай
Вісник ЛКА.–Львів: в-во ЛКА, 309-316, 2007
32007
Моніторинг якості життя населення: концептуальні основи соціально-економічного вимірювання
ГІ Башнянин, ЛВ Ноздріна, ОМ Свінцов
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2005
32005
Щастя: психологічні та економічні аспекти
Ноздріна, Л.В., Волошок О.В.
Щастя та цивілізаційний розвиток : збірник матеріалів міжнародної науково …, 2019
2*2019
ІННОВАЦІЙНІ CLOUD COMPUTING: ВИКЛИКИ ДЛЯ ОСВІТИ
ЛВ Ноздріна
Інформаційні технології в освіті 1 (38), 2019
22019
Безпека проектів у контексті сталого розвитку
ЛВ Ноздріна
Вісник Університету банківської справи, 112-117, 2017
22017
Підходи до створення МООС (досвід ЛКА)
ЛВ Ноздріна
Інформаційні технології в освіті 27, С. 81-99, 2016
22016
Проектно-орієнтоване управління запровадження дистанційної освіти у ВНЗ (досвід ЛКА)
ЛВ Ноздріна
Управління проектами: стан і перспективи: зб. матер, 114-117, 2008
22008
Досвід запровадження технологій дистанційного навчання
ВБ Артеменко, ЛВ Ноздріна, ОІ Полотай, ОБ Зачко, АГ Карпа, ІІ Масюк, ...
Досвід запровадження технологій дистанційного навчання/Артеменко ВБ …, 2007
22007
Освітні проекти масових відкритих дистанційних курсів (MOOC)
ЛВ Ноздріна
Режим доступу до матеріалу: http://conference. nuos. edu. ua/catalog/files …, 0
2
Проблеми транскордонної співпраці/Вісник Львівської комерційної академії
ЛВ Ноздріна
Серія економічна, випуск 13, 103-109, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20