Iryna Halkevych
Iryna Halkevych
Danylo Halytsky Lviv State Medical University
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Визначення агомелатину у сечі в присутності метаболітів методом газової хроматографії із МАС-спектрометричним детектуванням (ГХ-МС)
НМ Дармограй, ІЙ Галькевич
ScienceRise. Pharmaceutical Science, 14-21, 2017
22017
Determination of sertindole in blood by fluorescence spectroscopy
SІ Davydovych, ІY Halkevych, ОV Shamlian
Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ …, 2016
22016
Визначення сертиндолу в крові методом флуоресцентної спектроскопії
ГІЙ Давидович С.І., ШО В.
фармацевтичний часопис 39 (3), 18-21, 2016
2*2016
Порівняльна оцінка та розробка методів виділення сертиндолу з біологічного матеріалу
СІ Давидович, ІЙ Галькевич
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 327-332, 2016
22016
Validation of an HPLC-MS method for the determinatin of vardenafil in rat urine
YB Liudmila Osypchuk, Iryna Halkevych, Sophia Davydovych
Journal of Applied Pharmaceutical Science 9 (08), pp 079-085, 2019
12019
Determination of sertindole in biological material by gas chromatography-mass spectrometry
S Davydovych, I Halkevych, J Tarnavska
ScienceRise: Pharmaceutical Science, 26-32, 2017
12017
Експериментальні дослідження з вибору оптимального екстрагенту для визначення вмісту біологічно активних речовин в ЛРС
КО Дегтярьова, ВІ Горлачова, КА Дегтярева, ВИ Горлачова
12016
Використання флеш-хроматографії для очистки рисперидону
ГС Труш, ІЙ Галькевич
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 32-35, 2015
12015
Вивчення умов екстракції міртазапіну органічними розчинниками з водних розчинів
НМ Дармограй, ІЙ Галькевич
Фармацевтичний часопис, 2012
12012
Розробка умов ізолювання міртазапіну з біологічного матеріалу
НМ Дармограй, ІЙ Галькевич
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 46-48, 2012
12012
Дослідження твердофазної екстракції іонів кадмію та плюмбуму із плазми з використанням Н-клиноптилоліту
МБ Калитовська, ІЙ Галькевич
Фармацевтичний часопис, 2011
12011
Експрес-методики ідентифікації силденафілу в судово-хімічній практиці
ЛІ Осипчук, ІЙ Галькевич, АЄ Кузьмицька
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ, 188, 2011
12011
Вивчення впливу мікроелементів крові на процеси сорбції йонів кадмію та плюмбуму модифікованим клиноптилолітом
МБ Калитовська, ІЙ Галькевич
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 31-33, 2010
12010
Chromatography-mass spectrometry analisis of tianeptine in urine
N Horlachuk, I Halkevych, L Logoyda, L Mosula, N Zarivna, O Polyauk
International Journal of Green Pharmacy 13 (1), 87-91, 2019
2019
INVESTIGATION OF CONDITIONS OF ZIPRASIDONE ISOLATION FROM OBJECTS OF BIOLOGICAL ORIGIN
SI Davidovich, IJ Halkevych
Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ …, 2017
2017
Вивчення умов ізолювання зипразидону з об’єктів біологічного походження
SI Davidovich, IJ Halkevych
Фармацевтичний часопис, 72-78, 2017
2017
Solid-phase exstraction for RP-HPLC/UV determination of ziprazidone at presence its main metabolite in urine
S Davydovych, I Halkevych, O Korobova, S Humenyuk
J of Applied Pharmaceutical Science 5, pp/001-006, 2017
2017
Визначення сертиндолу у біологічному матеріалі методом газової хроматографії–МАС-спектрометрії
СІ Давидович, ІЙ Галькевич, ЯГ Тарнавська
ScienceRise. Pharmaceutical Science, 26-32, 2017
2017
DETERMINATION OF RISPERIDONE IN BIOLOGICAL MATERIAL BY ULTRA-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY
HS Trush, IY Halkevych
Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ …, 2016
2016
Визначення рисперидону в біологічному матеріалі методом ультраефективної рідинної хроматографії
HS Trush, IY Halkevych
Фармацевтичний часопис, 22-25, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20