Олександр Пушкар
Олександр Пушкар
заведующий кафедрой компьютерных систем и технологий ХНЭУ им. С. Кузнеца
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
НазваПосиланняРік
Стратегічне управління розвитком підприємства: навч. посіб.
ВС Пономаренко, ОІ Пушкар, ОМ Тридід
Х.: Вид. ХДЕУ, 2002
1542002
Антикризисное управление: стратегии, модели, механизмы
АИ Пушкарь, АН Тридед, АЛ Колос
Х.: ХДЭУ, 2001
145*2001
Антикризисное управление: модели, стратегии, механизмы. Научное издание
АИ Пушкарь, АН Тридед, АЛ Колос
Харьков: ООО «Модель Вселенной, 2001
1192001
Финансовые механизмы стратегического управления развитием предприятия: Монография
ЮА Путятин, АИ Пушкарь, АН Тридед
Х.: Основа, 1999
921999
Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание
АИ Пушкарь, ЮЕ Жуков, АА Пилипенко
Харьков: Кроссроуд, 2006
882006
Модели управления развитием производственно-экономических систем: Монография
АИ Пушкарь
Харьков: ХГЭУ, 1997
801997
Моделирование процессов управления развитием предприятий: Монография/НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти
НН Лепа, РН Лепа, АИ Пушкарь
Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД, 2005
722005
Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности: Учебное пособие
АИ Пушкарь, ЛВ Потрашкова
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2008
412008
Стратегическое управление развитием предприятия
А Пушкарь, А Тридед
Бизнес информ, 124-129, 1999
391999
Стратегическое управление развитием электронного бизнеса и информационных ресурсов предприятия (модели, стратегии, механизмы): научное издание
АИ Пушкарь, ЕН Грабовский, ЕВ Пономаренко
Харьков: ХНЭУ, 487, 2005
362005
Фінансові механізми стратегічного управління розвитком підприємства: Монографія
ЮО Путятін, ОІ Пушкар, АН Тридід
Х.: Основа, 1999
361999
Моделирование управления развитием предприятий на основе согласования интересов экономических субъектов
АИ Пушкарь, ЛВ Потрашкова
Экономическая кибернетика, 22-33, 2003
312003
Диференціація розподілу доходів як фактор впливу на економічний розвиток країни [Електронний ресурс]
КР Курбанов, ОІ Пушкар
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 4, 2011
262011
Управление информационной деятельностью предприятия в экономике знаний
АИ Пушкарь, СА Назарова, КС Сибилев, ОІ Пушкар, СО Назарова, ...
Изд. ХНЭУ, 2012
142012
Методы и модели финансового обеспечения развития предприятий: Монография
ВС Пономаренко, АИ Пушкарь
Харьков: ХГЭУ, 1997
141997
Стратегия развития предприятия (Методы принятия решений в процессах формирования и реализации)
ЮА Путятин, АИ Пушкарь, АН Тридед
Бизнес Информ, 109-113, 1998
121998
Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібник/Клебанова ТС, Кизим МО, Черняк ОІ, Раєвнєва ОВ та ін
ТС Клебанова
Харків: ВД «ІНЖЕК, 2010
112010
Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник
ОІ Пушкар
К.: Академія 695, 33, 2001
112001
Моделирование процессов управления персоналом кризисного предприятия
АИ Пушкарь, АЛ Колос
Экономика труда: сб. науч. трудов.-Хмельницкий: Технолог. ун-т Подолья, 137-140, 1999
91999
Прогнозування показників фінансової діяльності підприємства житлово-комунального господарства за допомогою адаптивних моделей
ТС Клебанова, ОО Рудаченко
Бізнес Інформ, 143-148, 2015
82015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20