Антон Чиркін, Антон Чиркин, Anton Chyrkin
Антон Чиркін, Антон Чиркин, Anton Chyrkin
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз системи місцевого самоврядування Угорщини в світлі положень Європейської хартії місцевого самоврядування
АС Чиркін
Форум права, 350-355, 2015
92015
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ, УГОРЩИНІ, ЧЕХІЇ
АС Чиркін
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Міністерство …, 2018
6*2018
Конституційні засади організації місцевого самоврядування в Чехії
АС Чиркін
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2014
62014
Конституционные основы функционирования органов местного самоуправления в Польше, Чехии и Венгрии
АС Чиркин
Вестник Волгоградской академии МВД России http://va-mvd.ru/vestnik/arhiv/27 …, 2013
42013
Компетенція органів місцевого самоврядування Польщі, Чехії та Угорщини
АС Чиркін
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 227-241, 2016
32016
Організація місцевого самоврядування Чехії в світлі положень Європейської хартії місцевого самоврядування
АС Чиркін
Право та інновації, 154-161, 2015
32015
Окремі питання реформування територіальної організації публічної влади в Республіці Польща
АС Чиркін
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 564-572, 2013
32013
Запровадження адміністративно-територіальної реформи: досвід Угорщини
АС Чиркін
ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, 308, 0
2
Фінансова основа функціонування органів місцевого самоврядування в Угорщині
АС Чиркін
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 324-336, 2016
12016
Місцеве самоврядування Угорщини після конституційних змін 2011 року
АС Чиркін
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 144-155, 2015
12015
Окремі аспекти удосконалення муніципальної системи України з урахуванням досвіду країн Вишеградської групи
АС Чиркін
Всеукраїнська науково-практична конференція до 100-річчя СНУ ім. В. Даля …, 2019
2019
Reform of decentralization and regional policy in the Visegrad
YP Bytyak, S Serohina, I Bodrova, A Chyrkin, SS Shestopal
Opcion 35 (90-2), 631-648, 2019
2019
Institutional transformation of the financial basis of the local self-government
SV Boldyriev, TV Steshenk, OO Frolov, AS Chyrkin, SS Shestopal
Opcion 35 (90-2), 614-630, 2019
2019
Характеристика місцевого самоврядування Словаччини в контексті відповідності стандартам Європейської хартії місцевого самоврядування
АС Чиркін
Державне будівництво та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць, 89-102, 2019
2019
АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА НЕЗАВИСИМОСТИ ШОТЛАНДИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
АС Чиркін, ВЯ Плодистий
Міжнародний науковий журнал Інтернаука 3 (9), 88-92, 2018
2018
Актуальність питання незалежності шотландії в сучасних умовах
АС Чиркін, ВЯ Плодистий
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 88-92, 2018
2018
ОГЛЯД РЕАЛІЗАЦІЇ ВИБОРЧИХ ПРАВ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
АСФОО Чиркін
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 86-97, 2018
2018
Доступ до виборчих прав: аналіз Виборчого кодексу Польщі 2011 р.
МГ Коваленко, АС Чиркін
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 65-68, 2017
2017
"Інституційні перетворення фінансово-економічної основи місцевого самоврядування в Угорщині".
АС Чиркін
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 268-280, 2017
2017
Реформа місцевого самоврядування в Угорщині 2011-2014 рр.
АС Чиркін
Юридична осінь 2016 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20