Антон Чиркін, Антон Чиркин, Anton Chyrkin
Антон Чиркін, Антон Чиркин, Anton Chyrkin
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ, УГОРЩИНІ, ЧЕХІЇ
АС Чиркін
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Міністерство …, 2018
10*2018
Конституційні засади організації місцевого самоврядування в Чехії
АС Чиркін
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2014
102014
Аналіз системи місцевого самоврядування Угорщини в світлі положень Європейської хартії місцевого самоврядування
АС Чиркін
Форум права, 350-355, 2015
82015
Конституционные основы функционирования органов местного самоуправления в Польше, Чехии и Венгрии
АС Чиркин
Вестник Волгоградской академии МВД России http://va-mvd.ru/vestnik/arhiv/27 …, 2013
72013
Окремі питання реформування територіальної організації публічної влади в Республіці Польща
АС Чиркін
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 564-572, 2013
52013
Компетенція органів місцевого самоврядування Польщі, Чехії та Угорщини
АС Чиркін
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 227-241, 2016
32016
Організація місцевого самоврядування Чехії в світлі положень Європейської хартії місцевого самоврядування
АС Чиркін
Право та інновації, 154-161, 2015
32015
Доступ до виборчих прав: аналіз Виборчого кодексу Польщі 2011 р.
МГ Коваленко, АС Чирків
Видавничий дім" Гельветика, 2017
22017
Деякі проблеми розвитку адміністративного судочинства в Україні
ІМ Компанієць, АС Чиркін
Теорія і практика правознавства, 2001
22001
Запровадження адміністративно-територіальної реформи: досвід Угорщини
АС Чиркін
ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, 308, 0
2
Фінансова основа функціонування органів місцевого самоврядування в Угорщині
АС Чиркін
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 324-336, 2016
12016
Місцеве самоврядування Угорщини після конституційних змін 2011 року
АС Чиркін
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 144-155, 2015
12015
Финансовое обеспечение местного самоуправления в Чешской Республике
АС Чиркин
Legea si Viata (Закон и жизнь) http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/3 …, 2014
12014
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА АБОРТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
АС Чиркін, ВО Ритова, АВ Хоменко
2020
ОСОБЛИВОСТІ ІБЕРІЙСЬКОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
АС Чиркін, ДО Волович, ОС Тищенко
2020
Окремі аспекти удосконалення муніципальної системи України з урахуванням досвіду країн Вишеградської групи
АС Чиркін
Всеукраїнська науково-практична конференція до 100-річчя СНУ ім. В. Даля …, 2019
2019
Теоретичні та практичні проблеми множинного громадянства в зарубіжних країнах
АС Чиркін, ВІ Чубейко
Молодий вчений, 445-450, 2019
2019
Чиркін Антон Сергійович
АС Чиркин
лено в: Index Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography …, 2019
2019
Reform of decentralization and regional policy in the Visegrad
YP Bytyak, S Serohina, I Bodrova, A Chyrkin, SS Shestopal
Opcion. 35 (90-2), 631-648, 2019
2019
Institutional transformation of the financial basis of the local self-government
SV Boldyriev, TV Steshenko, OO Frolov, AS Chyrkin, SS Shestopal
Opcion 35 (90-2), 614-630, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20