Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Університет Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
272011
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
272011
Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки
ОГ Сущенко, ЛО Хомич, НМ Ляшова
7
Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Молодь і ринок, 62-65, 2012
62012
Використання інтертекстуальності творів Дж. РР Толкіна у вихованні моральної особистості
ЮО Лабунець
Перший Незалежний Науковий Вісник, 2015
52015
Педагогіка толерантності в Україні: історія становлення й розвитку
ІП Сінельник
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 274-281, 2013
52013
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
О Котенко
Народна освіта, 18, 2012
52012
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
О Котенко
Народна освіта, 18, 2012
52012
До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Імідж сучасного педагога, 62-64, 2011
52011
Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур
ЮО Лабунець
Вісник психології і педагогіки: зб. наук. пр.–Вип 7, 0
5
Концепція виховання моральної особистості у творчості Дж. РР Толкіна у контексті її імплементації у сучасний освітній простір
ЮО Лабунець
Молодий вчений, 163-166, 2015
32015
Навчання іноземних мов в школах Швеції: організаційний дискурс
Ю Руднік
Імідж сучасного педагога, 33-36, 2013
32013
Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід [Електронний ресурс]
ЮВ Руднік
Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/2896/1/Y_Rudnik_VOU_13_IMMN_PI …, 2013
32013
Активізація науково-дослідної діяльності студенів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій
І Сінельник
Молодь і ринок, 113-117, 2012
32012
Теоретичні засади формування лінгвокультурної компетенції у майбутніх вчителів англійської мови
АВ Соломаха
Наукові праці Дон НТУ. Серія: педагогіка, психологія, соціологія, 142-146, 2012
32012
Післядипломна освіта вчителів у сучасних вимірах
ОВ Котенко
Обрії 1 (30), 11-14, 2010
32010
Громадянська освіта: проблема визначеності та побудова змісту [Електронний ресурс]
ОІ Ситник
Режим доступу: www. democracy. kiev. ua/publications/collections/.../Sytnyk. doc, 2006
32006
Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
ОВ Котенко, ЮВ Руднік
Імідж сучасного педагога, 34-38, 2016
22016
Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов
Ю Руднік
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 124-131, 2014
22014
Політична міфологія: проблема визначення
О Ситник
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20