Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Університет Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
272011
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
272011
Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
ОВ Котенко
Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць …, 0
7
Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Молодь і ринок, 62-65, 2012
62012
Використання інтертекстуальності творів Дж. РР Толкіна у вихованні моральної особистості
ЮО Лабунець
Перший Незалежний Науковий Вісник, 2015
52015
Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур
ЮО Лабунець
Вісник психології і педагогіки: зб. наук. пр.–Вип 7, 0
5
Педагогіка толерантності в Україні: історія становлення й розвитку
ІП Сінельник
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 274-281, 2013
42013
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
О Котенко
Народна освіта, 18, 2012
42012
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
О Котенко
Народна освіта, 18, 2012
42012
До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Імідж сучасного педагога, 62-64, 2011
42011
Концепція виховання моральної особистості у творчості Дж. РР Толкіна у контексті її імплементації у сучасний освітній простір
ЮО Лабунець
Молодий вчений, 163-166, 2015
32015
Навчання іноземних мов в школах Швеції: організаційний дискурс
Ю Руднік
Імідж сучасного педагога, 33-36, 2013
32013
Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід [Електронний ресурс]
ЮВ Руднік
Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/2896/1/Y_Rudnik_VOU_13_IMMN_PI …, 2013
32013
Активізація науково-дослідної діяльності студенів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій
І Сінельник
Молодь і ринок, 113-117, 2012
32012
Теоретичні засади формування лінгвокультурної компетенції у майбутніх вчителів англійської мови
АВ Соломаха
Наукові праці Дон НТУ. Серія: педагогіка, психологія, соціологія, 142-146, 2012
32012
Післядипломна освіта вчителів у сучасних вимірах
ОВ Котенко
Обрії 1 (30), 11-14, 2010
32010
Громадянська освіта: проблема визначеності та побудова змісту [Електронний ресурс]
ОІ Ситник
Режим доступу: www. democracy. kiev. ua/publications/collections/.../Sytnyk. doc, 2006
32006
Освіта дорослих в Ірландії і Україні: спільне та відмінне у тенденціях розвитку
НО Терентьєва, ОІ Ситник
Освітологічний дискурс, 198-207, 2016
22016
Політична міфологія: проблема визначення
О Ситник
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
22013
Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії
ОІ Ситник
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 308-314, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20