Підписатись
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання / Foreign Languages and Methodology Department
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання / Foreign Languages and Methodology Department
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
492011
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
492011
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко, АВ Соломаха
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
272013
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ТА ДІЛОВИХ ІГОР
О Жигайло
Молодь і ринок, 2019
18*2019
Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
ОВ Котенко
Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць …, 2010
182010
Акмеологічний підхід у становленні професійної компетентності майбутнього вчителя [Електронний ресурс]
НВ Кошарна
Режим доступу: psyh. kiev. ua, 2011
152011
Innovative Methods in Language Disciplines during Profile Training Implementation.
HI Yuzkiv, IM Ivanenko, NV Marchenko, NV Kosharna, NS Medvid
International Journal of Higher Education 9 (7), 230-242, 2020
122020
The study of the higher school lecturer’s competence in Ukraine: diagnostics and analytics
L Khoruzha, M Bratko, O Kotenko, O Melnychenko, V Proshkin
The new educational review 55, 233-245, 2019
112019
До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Імідж сучасного педагога 10, 62-64, 2011
102011
Professional training of primary school teachers (experience of Great Britain, Sweden)
N Kosharna, L Zhuravlova, A Nieliepova, I Sidorova, N Lopatynska
Applied Linguistics Research Journal 4 (9), 159-173, 2020
92020
Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов
Ю Руднік
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 124-131, 2014
82014
Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Молодь і ринок, 62-65, 2012
82012
Застосування цифрових технологій для формування іншомовної граматичної компетенції у процесі раннього навчання іноземних мов (на прикладі німецької мови)
А Соломаха
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2020
72020
Використання інтертекстуальності творів Дж. РР Толкіна у вихованні моральної особистості
ЮО Лабунець
Перший Незалежний Науковий Вісник, 118-120, 2015
72015
Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур
ЮО Лабунець
Вісник психології і педагогіки, 2012
72012
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Методика викладання англійської мови».
О Котенко
Народна освіта, 18, 2012
72012
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Методика викладання англійської мови».
О Котенко
Народна освіта, 18, 2012
72012
Formation of future teachers’ leadership qualities through learning a foreign language
N Kosharna, O Sytnyk, Y Labunets
3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership …, 2019
62019
Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід
ЮВ Руднік
Міжнар. наук.-практ. конф.[«Педагогіка та психологія: проблеми науки та …, 2013
62013
Активізація науково-дослідної діяльності студенів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій
І Сінельник
Молодь і ринок, 113-117, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20