Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Університет Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
372011
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
372011
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко, АВ Соломаха
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
172013
Акмеологічний підхід у становленні професійної компетентності майбутнього вчителя [Електронний ресурс]
НВ Кошарна
Режим доступу: psyh. kiev. ua, 2011
142011
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ТА ДІЛОВИХ ІГОР
О Жигайло
Молодь і ринок, 2019
12*2019
До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Імідж сучасного педагога 10, 62-64, 2011
102011
Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки
ОГ Сущенко, ЛО Хомич, НМ Ляшова
10
Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Молодь і ринок, 62-65, 2012
82012
Концепція виховання моральної особистості у творчості Дж. РР Толкіна у контексті її імплементації у сучасний освітній простір
ЮО Лабунець
Молодий вчений, 163-166, 2015
62015
Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов
Ю Руднік
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 124-131, 2014
62014
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
ОВ Котенко
Народна освіта, 18, 2012
62012
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
ОВ Котенко
Народна освіта, 18, 2012
62012
Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур
ЮО Лабунець
Вісник психології і педагогіки: зб. наук. пр.–Вип 7, 0
6
The study of the higher school lecturer’s competence in Ukraine: diagnostics and analytics
L Khoruzha, M Bratko, O Kotenko, O Melnychenko, V Proshkin
Stanisław Juszczyk, 233, 2019
52019
Використання інтертекстуальності творів Дж. РР Толкіна у вихованні моральної особистості
ЮО Лабунець
Перший Незалежний Науковий Вісник, 2015
52015
Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід [Електронний ресурс]
ЮВ Руднік
Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/2896/1/Y_Rudnik_VOU_13_IMMN_PI …, 2013
52013
Педагогіка толерантності в Україні: історія становлення й розвитку
ІП Сінельник
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 274-281, 2013
52013
Активізація науково-дослідної діяльності студенів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій
І Сінельник
Молодь і ринок, 113-117, 2012
52012
Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу
О Котенко
Studies in Comparative Education, 2014
42014
Вища педагогічна освіта Швеції у контексті національної розбудови освіти (кінець ХХ–початок ХХІ століття)
НВ Кошарна
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 0
4
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20