Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Borys Grinchenko Kyiv University
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
382011
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
382011
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко, АВ Соломаха
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
192013
Акмеологічний підхід у становленні професійної компетентності майбутнього вчителя [Електронний ресурс]
НВ Кошарна
Вісник психології і педагогіки: зб. наук. пр.—Вип 6, 2011
142011
До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Імідж сучасного педагога 10, 62-64, 2011
92011
Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов
Ю Руднік
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 124-131, 2014
82014
Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Молодь і ринок, 62-65, 2012
82012
Концепція виховання моральної особистості у творчості Дж. РР Толкіна у контексті її імплементації у сучасний освітній простір
ЮО Лабунець
Молодий вчений, 163-166, 2015
62015
Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід
ЮВ Руднік
elibrary. kubg. edu. ua/2896/1/Y_Rudnik_VOU_13_IMMN_PL. pdf, 2013
62013
Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур
ЮО Лабунець
Вісник психології та педагогіки: збірник наукових праць/Педагогічний …, 2012
62012
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
ОВ Котенко
Народна освіта, 18, 2012
62012
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
ОВ Котенко
Народна освіта, 18, 2012
62012
The study of the higher school lecturer’s competence in Ukraine: diagnostics and analytics
L Khoruzha, M Bratko, O Kotenko, O Melnychenko, V Proshkin
Stanisław Juszczyk, 233, 2019
52019
Використання інтертекстуальності творів Дж. РР Толкіна у вихованні моральної особистості
ЮО Лабунець
Перший Незалежний Науковий Вісник, 2015
52015
Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу
О Котенко
Порівняльно-педагогічні студії, 2014
52014
Педагогіка толерантності в Україні: історія становлення й розвитку
ІП Сінельник
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 274-281, 2013
52013
Активізація науково-дослідної діяльності студенів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій
І Сінельник
Молодь і ринок, 113-117, 2012
52012
Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності
ОІ Ситник
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
42012
Особистість вчителя у процесі іншомовної взаємодії на уроках іноземної мови в початковій школі
ОВ Котентко
Efektivni nastroje modernich ved–2012, 65-69, 0
4
Вища педагогічна освіта Швеції у контексті національної розбудови освіти (кінець ХХ–початок ХХІ століття)
НВ Кошарна
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 0
4
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20