Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Університет Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
312011
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
312011
Акмеологічний підхід у становленні професійної компетентності майбутнього вчителя [Електронний ресурс]
НВ Кошарна
Режим доступу: psyh. kiev. ua, 0
10
Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки
ОГ Сущенко, ЛО Хомич, НМ Ляшова
7
Концепція виховання моральної особистості у творчості Дж. РР Толкіна у контексті її імплементації у сучасний освітній простір
ЮО Лабунець
Молодий вчений, 163-166, 2015
62015
Використання інтертекстуальності творів Дж. РР Толкіна у вихованні моральної особистості
ЮО Лабунець
Перший Незалежний Науковий Вісник, 2015
62015
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко, АВ Соломаха
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
62013
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
ОВ Котенко
Народна освіта, 18, 2012
62012
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни “Методика викладання англійської мови”[Електронний ресурс]
ОВ Котенко
Народна освіта, 18, 2012
62012
Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Молодь і ринок, 62-65, 2012
62012
До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Імідж сучасного педагога 10, 62-64, 2011
62011
Педагогіка толерантності в Україні: історія становлення й розвитку
ІП Сінельник
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 274-281, 2013
52013
Активізація науково-дослідної діяльності студенів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій
І Сінельник
Молодь і ринок, 113-117, 2012
52012
Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур
ЮО Лабунець
Вісник психології і педагогіки: зб. наук. пр.–Вип 7, 0
5
Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов
Ю Руднік
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 124-131, 2014
42014
Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід [Електронний ресурс]
ЮВ Руднік
Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/2896/1/Y_Rudnik_VOU_13_IMMN_PI …, 2013
42013
Навчання іноземних мов в школах Швеції: організаційний дискурс
Ю Руднік
Імідж сучасного педагога, 33-36, 2013
32013
Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії
ОІ Ситник
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 308-314, 2013
32013
Теоретичні засади формування лінгвокультурної компетенції у майбутніх вчителів іноземних мов
АВ Соломаха
ДонНТУ, 2012
32012
Післядипломна освіта вчителів у сучасних вимірах
ОВ Котенко
Обрії 1 (30), 11-14, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20