Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Borys Grinchenko Kyiv University
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
442011
Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти
О Котенко
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2011
442011
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко, АВ Соломаха
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
262013
Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
ОВ Котенко
Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць …, 0
20
Акмеологічний підхід у становленні професійної компетентності майбутнього вчителя [Електронний ресурс]
НВ Кошарна
Вісник психології і педагогіки: зб. наук. пр.—Вип 6, 2011
142011
До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Імідж сучасного педагога 10, 62-64, 2011
112011
The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics
ЛЛ Хоружа, ОВ Мельниченко, МВ Братко, ОВ Котенко, ВВ Прошкін
The New Education Review, 233-245, 2019
102019
Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови
О Котенко
Молодь і ринок, 62-65, 2012
92012
Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов
Ю Руднік
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 124-131, 2014
82014
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Методика викладання англійської мови».
О Котенко
Народна освіта, 18, 2012
82012
Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Методика викладання англійської мови».
О Котенко
Народна освіта, 18, 2012
82012
Використання інтертекстуальності творів Дж. РР Толкіна у вихованні моральної особистості
ЮО Лабунець
Перший Незалежний Науковий Вісник, 2015
72015
Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід
ЮВ Руднік
Міжнар. наук.-практ. конф.[«Педагогіка та психологія: проблеми науки та …, 2013
72013
Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур
ЮО Лабунець
Вісник психології і педагогіки, 2012
72012
Концепція виховання моральної особистості у творчості Дж. РР Толкіна у контексті її імплементації у сучасний освітній простір
ЮО Лабунець
Молодий вчений, 163-166, 2015
62015
Активізація науково-дослідної діяльності студенів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій
І Сінельник
Молодь і ринок, 113-117, 2012
62012
Особистість вчителя у процесі іншомовної взаємодії на уроках іноземної мови в початковій школі
ОВ Котенко
materialy VIII mezinárodni vĕdecko–praktická conference,[«Efektivní nástroje …, 0
6
Formation of future teachers’ leadership qualities through learning a foreign language
N Kosharna, O Sytnyk, Y Labunets
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 238-239, 2019
52019
Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу
О Котенко
Порівняльно-педагогічні студії, 2014
52014
Педагогіка толерантності в Україні: історія становлення й розвитку
ІП Сінельник
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 274-281, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20