Нікіфорова Віра Анатоліївна, Никифорова Вера Анатольевна, Nikiforova Vira
Нікіфорова Віра Анатоліївна, Никифорова Вера Анатольевна, Nikiforova Vira
Інститут економіки промисловості НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
досвід та проблеми/ОМ Алимов, ОІ Амоша та ін.; за заг. ред. ВІ Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ
П етап модернізації економіки України
Запоріжжя: КПУ, 682-684, 2014
442014
моногр./ВП Вишневський, ЛО Збаразська, МЮ Заніздра, ВД Чекіна та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського/НАН України, Ін-т економіки пром-сті
Н модель неоіндустріального розвитку України
Київ, 2016
232016
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014
222014
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2016
172016
Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития
АИ Амоша, ВИ Большаков, АА Минаев, ЮС Залознова, ЛА Збаразская, ...
моногр./АИ Амоша, ВИ Большаков, АА Минаев, ЮС Залознова, ЛА Збаразская, ЮВ …, 2013
172013
World steel industry: current challenges and development trends (analytical overview)
VA Nikiforova
Economy of Industry, 86-114, 2018
102018
Стратегические направления промышленной политики в металлургической отрасли Украины в посткризисный период
ВА Никифорова, ВА Нікіфорова
Экономика промышленности, 2012
72012
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь)
Е Лібанова, В Горбулін, С Пирожков
Національна Академія наук України, Київ, 2015
62015
Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп.
ОІ Амоша, БІ П., ЗА І., ЗЛ О., ХЮ М., ВА Нікіфорова, та ін.
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2017
42017
Концептуальные положения неоиндустриализации развитых и развивающихся стран
ВА Никифорова
Problems of social and economic development of business: Collection of …, 2014
42014
Про деякі наслідки підписання угоди про асоціацію з ЄС для металургії України
ВА Нікіфорова
Економіка промисловості, 137-147, 2013
42013
Современные подходы к разработке стратегий в контексте основных экономических теорий
В Никифорова
Вестник экономической науки Украины 22 (2), 2012
42012
Основные факторы стратегической конкурентоспособности отрасли промышленности в современных условиях
ВА Никифорова
Вісник Хмельницького національного університету 2 (3), 84-87, 2007
42007
World experience of steel smart productions development: features, trends, consequences
OI Amosha, VA Nikiforova
Economy of Industry, 84-106, 2019
32019
World steel industry: changes in the regional structure and their effects for Ukraine (analytical overview)
VA Nikiforova
Economy of Industry, 76-101, 2018
32018
Металургійна промисловість світу: сучасні виклики та тенденції розвитку (аналітичний огляд)
ВА Нікіфорова
Экономика промышленности, 2018
32018
Neoindustrial development of steel industry of Ukraine: prerequisites, problems, directions
VA Nikiforova
Economy of Industry, 33-64, 2017
32017
Проблеми та перспективи європейського ринку збуту української металопродукції у сучасних умовах
ВА Нікіфорова
Глобальні та національні проблеми економіки, 228-234, 2015
3*2015
Загальний стан і проблеми модернізації української металургії
ВА Нікіфорова
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми, 290-300, 2014
3*2014
Особенности активного сценария развития металлургической промышленности Украины
ВА Никифорова
Изд-во СумГУ, 2008
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20