Нікіфорова Віра Анатоліївна, Никифорова Вера Анатольевна, Nikiforova Vira
Нікіфорова Віра Анатоліївна, Никифорова Вера Анатольевна, Nikiforova Vira
Інститут економіки промисловості НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
досвід та проблеми/ОМ Алимов, ОІ Амоша та ін.; за заг. ред. ВІ Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ
П етап модернізації економіки України
Запоріжжя: КПУ, 682-684, 2014
512014
моногр./ВП Вишневський, ЛО Збаразська, МЮ Заніздра, ВД Чекіна та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського/НАН України, Ін-т економіки пром-сті
Н модель неоіндустріального розвитку України
ВП Вишневського/НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016
262016
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський
Інститут економіки промисловості НАН України (Донецьк), 2014
242014
Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития
АИ Амоша, ВИ Большаков, АА Минаев, ЮС Залознова, ЛА Збаразская, ...
моногр./АИ Амоша, ВИ Большаков, АА Минаев, ЮС Залознова, ЛА Збаразская, ЮВ …, 2013
212013
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2016
182016
World steel industry: current challenges and development trends (analytical overview)
VA Nikiforova
Economy of Industry, 86-114, 2018
132018
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: нац. доп.
ЕМ Лібанова, В Горбулін, С Пирожков
Київ: НАН України 362, 2015
82015
Стратегические направления промышленной политики в металлургической отрасли Украины в посткризисный период
ВА Никифорова, ВА Нікіфорова
Экономика промышленности, 2012
82012
Smart industry: direct formation, problems and solutions
VР Vyshnevskyi, OV Vіitska, OA Vіitskiy, OA Vorhach, OM Harkushenko, ...
Kiev: Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, 2019
72019
World experience of steel smart productions development: features, trends, consequences
OI Amosha, VA Nikiforova
Economy of Industry, 84-106, 2019
62019
Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп.
ОІ Амоша, БІ П., ЗА І., ЗЛ О., ХЮ М., ВА Нікіфорова, та ін.
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2017
52017
Розвиток металургійної смарт-промисловості в Україні: передумови, проблеми, особливості, наслідки: науково-аналітична доповідь
ОІ Амоша, ВА Нікіфорова
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ. URL: https://iie.org.ua/wp …, 2019
42019
Світовий досвід становлення металургійних смарт-виробництв: особливості, напрями, наслідки
ОІ Амоша, ВА Нікіфорова
Економіка промисловості, 2019
42019
Металургійна промисловість світу: сучасні виклики та тенденції розвитку (аналітичний огляд)
ВА Нікіфорова
Экономика промышленности, 2018
42018
Концептуальные положения неоиндустриализации развитых и развивающихся стран
ВА Никифорова
Problems of social and economic development of business: Collection of …, 2014
42014
Про деякі наслідки підписання угоди про асоціацію з ЄС для металургії України
ВА Нікіфорова
Економіка промисловості, 137-147, 2013
42013
Современные подходы к разработке стратегий в контексте основных экономических теорий
В Никифорова
Вестник экономической науки Украины 22 (2), 2012
42012
Основные факторы стратегической конкурентоспособности отрасли промышленности в современных условиях
ВА Никифорова
Вісник Хмельницького національного університету 2 (3), 84-87, 2007
42007
World steel industry: changes in the regional structure and their effects for Ukraine (analytical overview)
VA Nikiforova
Economy of Industry, 76-101, 2018
32018
Neoindustrial development of steel industry of Ukraine: prerequisites, problems, directions
VA Nikiforova
Economy of Industry, 33-64, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20