Олег Гирин
Олег Гирин
Житомирський державни університет
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Автоматичний синтаксичний аналіз англійської мови: застосування та перспективи
ОВ Гирин
ЖДУ ім. І. Франка, 2017
12017
Деграматикалізація як системне явище в англійській мові
ОВ Гирин
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 190-193, 2014
12014
Challenges in automatic syntactic analysis of an english sentence
ОВ Гирин
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і …, 2018
2018
Автоматичний синтаксичний аналіз англійського речення: застосування та перспективи
ОВ Гирин
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 26-30, 2017
2017
Роль середньоанглійських північних діалектів у становленні англійської мови
ОВ Гирин
2016
Зворотні анафори та інтенсифікатори у середньоанглійській мові: граматикалізація та лексикалізація
ОВ Гирин
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 138-142, 2015
2015
Основні параметри впливу середньоанглійських північних діалектів на розвиток англійської мови
ОВ Гирин
“Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і …, 2015
2015
Деграматикалізація в англійській мові: синхронний та діахронний аспекти
О Гирин
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
2014
Деграматикалізація в англійській мові як системне явище
ОВ Гирин
Studia philologica, 26, 2013
2013
Предикативний підтип англійських зворотних інтенсифікаторів
ОВ Гирин
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 169-172, 2013
2013
Reflexivity in present-day english
ОВ Гирин
Studia Philologica, 32-36, 2012
2012
Reflexivity in Present-Day English
ОV Hyryn
Studia philologica, 32-36, 2012
2012
Функціонально-прагматичне навантаження англійських вільних зворотних анафор
ОВ Гирин
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 173-176, 2011
2011
Функціонально-прагматичні особливості вільних зворотних анафор
ОВ Гирин
Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив: матеріали сьомої …, 2010
2010
Категоріальний статус зворотних конструкцій в сучасній англійській мові
ОВ Гирин
Вісник Харківського Національного університету ім. ВН Каразіна, 86-90, 2010
2010
Джерела виникнення зворотних займенників в англійській мові
ОВ Гирин
Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 32-34, 2010
2010
КАТЕГОРІЯ ЗВОРОТНОГО СТАНУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
ОВ Гирин
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ВН Каразіна № 896, 86, 2010
2010
Кількісний метод для дослідження структури зворотних займенників у давньоанглійській мові
ОВ Гирин
Наукові дослідження–теорія та експеримент 2009: матеріали п’ятої міжнародної …, 2009
2009
Структура зворотних займенників в англійській мові у синхронному та діахронному аспектах
ОВ Гирин
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр., 91-95, 2008
2008
Інтенсифікатор self як джерело становлення системи зворотних займенників у англійській мові
ОВ Гирин
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія філологія …, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20