Підписатись
Ірина Лорві
Ірина Лорві
доцент, Луцький НТУ
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Choosing Effective Internet Marketing Tools in Strategic Management
TH Volodymyr Lagodiienko, Oleh Karyy, Mykola Ohiienko, Olga Kalaman, Iryna Lorvi
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) 8 (Issue …, 2019
24*2019
Digital-Toolkit for Promoting Tourist Destinations
IL Olha Prokopenko, Yaroslava Larina, Olena Chetveryk, Sergiy Kravtsov ...
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), P. 4982-4987, 2019
19*2019
СТРАТЕГІЧНІ ДЕТЕРМІНАТИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКУ УНІФІКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ІФ Лорві
142013
Маркетинговий менеджмент: навч. посіб
ЄВ Крикавський, ІО Дейнега, ОВ Дейнега, ІФ Лорві
Львів: Львівська політехніка, 2014
112014
Маркетинговий менеджмент: навч. посіб.
ВО Морохова
Луцьк: Бізнес, 2010
92010
Управління збутовими ризиками підприємства
ІФ Лорві
Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки 2 …, 2011
82011
Формування стратегії збуту інноваційної продукції
ІФ Лорві
Маркетинг і менеджмент інновацій, 93-98, 2012
52012
Методичні положення комплексного маркетингового аналізу системи збуту
ВО Морохова, ІФ Лорві
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 218-226, 2011
52011
Імідж як кінцевий продукт діяльності підприємства: теоретичний підхід
ЛВ Стрижеус, ІФ Лорві, АО Тендюк
Економічний форум, 257-266, 2018
42018
Prosuvannia osvitnoi pos luhy u sotsialnii merezhi Facebook [Promotion of Educational Ser vices on the Social Network Facebook]
O Kovalchuk, I Lorvi, M Volochai
Ekonomichni nauky. Seriia: Eko nomika ta menedzhment 14, 134-143, 2017
32017
Marketynhovi aspekty sotsialnoi vidpovidalnosti ta etyky v diialnosti pidpryiemstv [Marketing aspects of social responsibility and ethics in business activities of enterprises]
V Morokhova, O Boyko, I Lorvi
Ekonomichnyi forum–Economic Forum, 1, 100–104 [in Ukrainian], 2019
22019
Маркетингові аспекти соціальної відповідальності та етики в діяльності підприємств
ВО Морохова, ОВ Бойко, ІФ Лорві
Економічний форум, 100-104, 2019
22019
Imidzh yak kintsevyi produkt diialnosti pidpryiemstva: teoretychnyi pidkhid
LV Stryzheus, IF Lorvi, AO Tendiuk
Image as the final product of an enterprise: a theoretical approach …, 2018
22018
Formation of marketing strategy of industrial enterprise in the market of products of unified use: monograph
VA Morokhov, IF Lorvi
Lutsk: Tower Print, 2014
22014
Стратегія збутової діяльності промислового підприємства на ринку продукції уніфікованого використання
ІФ Лорві
Кандидат наук. Луцький національний технічний університет, 2013
22013
Управління збутом продукції підприємства на основі взаємодії концепцій маркетингу та логістики
ІФ Лорві
Вісник Луцького національного технічного університету, 3, 2012
22012
Marketingmanagement: teach. guidances
VA Morokhov, IF Lorvi-Luck
Business, 2010
22010
Формування стратегії збуту інноваційної продукції [Електронний ресурс]
ІФ Лорві
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2012_2/2_5. pdf, 0
2
Marketing aspects of social responsibility and ethics in the activ‑ities of enterprises
VO Morokhova, OV Boyko, IF Lorvi
Economic Forum, 100-104, 2019
12019
Ефективність в системі управління товаром
ІФ Лорві
Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент, 183-188, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20