Підписатись
Олександр Бойко (Alexandr Boyko)
Олександр Бойко (Alexandr Boyko)
Професор, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Підтверджена електронна адреса в ndu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
ОД Бойко
656*2002
Політичне маніпулювання: навч. посіб.
ОД Бойко
К.: Академвидав, 2010
1262010
Україна в 1985-1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку: Монографія
ОД Бойко
К.: ІПіЕНД 306, 2002
101*2002
Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОД Бойко
Видавничний центр" Академія", 1999
92*1999
Сугестивні технології маніпулятивного впливу
ММП ВМ. Петрик, О.Д.Бойко
Київ: ВІПОЛ 248, 2011
84*2011
Україна 1991–1995 рр.: тіні минулого чи контури майбутнього?(Нариси з новітньої історії)
ОД Бойко
К.: Магістр-S, 1996
43*1996
Анатомія політичного маніпулювання
ОД Бойко
Ніжин: Міланік, 126, 2007
34*2007
Нариси з новітньої історії України (1985–1991 рр.)
ОД Бойко
навч. посібник для студ. вищих навч. закл./ОД Бойко.–К.: Кондор, 2004
292004
Історія України у XX столітті: 20–90-ті роки
ОД Бойко
навч. посібник для студентів/ОД Бойко.–Ніжин, 1994
261994
Новітня історія України: 2014-2019 рр: навчальний підручник
ОД Бойко
VC" Akademija", 2020
222020
Предтеча Руху: неформальні організації як фактор громадсько-політичного життя України у період перебудови
О Бойко
Людина і політика, 44-57, 2001
212001
Nejnovější dějiny Ukrajiny
O Bojko, V Goněc
Jota, 1997
211997
Україна--від путчу до Пущі (серпень--грудень 1991 р.): монографія
ОД Бойко
Вид-во Аспект-Поліграф, 2006
172006
Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
ОД Бойко
Посібник/ОД Бойко.–Киïв: Видавничий центр “Академія, 2001
16*2001
Сучасний політичний міф як інструмент конструювання історичної пам'яті
ОД Бойко
Національна та історична пам’ять, 82-100, 2011
152011
Нарис з історії Ніжинської науково-дослідницької кафедри історії, культури і мови (20–30-ті рр.) / О. Д. Бойко // Сіверянський літопис. – 1998. – № 5. – С. 120–126.
ОД Бойко
Сіверянський літопис, 121, 1998
15*1998
Ніжинська науково-дослідна кафедра історії, культури і мови в історичному контексті 20–30-х рр
ОД Бойко
Література і культура Полісся.–Вип 4, 38-48, 1994
151994
Політичне протистояння офіційної влади та опозиції в Україні: основні прояви, характерні риси та особливості (літо 1989р.–лютий 1990р.)
О Бойко
Людина і політика, 48-62, 2003
142003
Суспiльно-полiтичнi трансформацiї в Українi (квiтень 1985-серпень 1991 рр.): iсторико-полiтологiчний аналiз: дис.. доктора полiт. наук: 23.00. 02/Бойко Олександр Дмитрович …
ОД Бойко
14*2003
Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
ОД Бойко
К.: Академвидав, 2006
12*2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20