Борохов Іван Валерійович
Борохов Іван Валерійович
Таврійський державний агротехнологічний університет, к.т.н, доцент, кафедра електротехнології і
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналітичні дослідження енергетичних показників і параметрів якості струминно-щільового гомогенізатора молока
КО Самойчук, ОО Ковальов, ІВ Борохов, НО Паляничка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2019
122019
Технічні парамети і конструктивні особливості імпульсивного рефлектометра для діелектричної спектроскопії біологічних об’єктів
ЮМ Федюшко, ІВ Борохов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (9), 126-131, 2009
42009
4.2 Основні принципи проєктування автономного енергогенеруючого комплексу: монографія
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, МІ Стручаєв, ...
Boston: Primedia eLaunch, 2020
22020
Електроакустична система контролю якісних показників рисової крупи
ІВ Князєв, ІВ Борохов, ИВ Борохов
22020
Застосування енергії ультразвуку при переробці сільськогосподарської продукції
ІВ Борохов, ДЮ Рудов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
22015
Підвищення енергоефективності технології переробки гречки
ВО Подрєзов, ІВ Борохов, ИВ Борохов
12020
Шляхи оптимізації навчальної дисципліни «Електротехнології» у формуванні професійних якостей майбутнього фахівця аграрної сфери
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, ЮО Стьопін, ...
12018
Обгрунтування можливостей використання альтернативних джерел енергії та шляхи їх впровадження
ІВ Борохов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2014
12014
Аналіз характеристик рефлектометричних систем для дистанційного вимірювання діелектричних параметрів біооб’єктів
ЮМ Федюшко, ІВ Борохов
Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С.З. Ґжицького: наук. журнал 13 (4 …, 2011
12011
Інтенсифікація процесу сушки зерна шляхом застосування НВЧ випромінівання
ІВ Борохов, ИВ Борохов, ВС Репешко
ТДАТУ, 2021
2021
Інтенсифікація технологічних процесів емульгування із використанням механічних коливань ультразвукового діапазону
ІВ Борохов, ИВ Борохов, ВС Репешко, ІД Власой
ТДАТУ, 2021
2021
До питання по обґрунтуванню застосування енергії УЗ хвиль в процесах переробки сільськогосподарської продукції
ІВ Борохов, ИВ Борохов, АС Ющенко, ВС Репешко
ТДАТУ, 2021
2021
Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Електротехнології в АПК” для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка …
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, МІ Стручаєв, ...
ФОП Белень ВВ, 2021
2021
Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»(на основі повної загальної середньої освіти) зі спеціальності 141 …
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ІВ Борохов, ИВ Борохов, ЮО Постол, ...
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021
2021
Участь викладачів кафедри ЕТТП у програмі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, ЮО Стьопін, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Опис до патенту на корисну модель№ 146095" Струминно-щілинний гомогенізатор молока"
ВМ Кюрчев, ВН Кюрчев, КО Самойчук, КО Самойчук, ОО Ковальов, ...
Національний орган інтелектуальної власності, 2021
2021
Опис до патенту на корисну модель№ 146094" Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів"
ВМ Кюрчев, ВН Кюрчев, КО Самойчук, КО Самойчук, ОО Ковальов, ...
Національний орган інтелектуальної власності, 2021
2021
Виявлення металево-механічних домішок в технологічному потоці рису
ІВ Борохов, ИВ Борохов
2020
Підвищення ефективності використання твердопаливних топок
МІ Стручаєв, ЮО Постол, ІВ Борохов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 19 (3), 86-91, 2019
2019
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМЯН ПОДСОЛНУХА
ЮО Стьопін, ВБ Гулевський, ІВ Борохов
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 1 (9 …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20