Підписатись
Борохов Іван Валерійович
Борохов Іван Валерійович
Таврійський державний агротехнологічний університет, к.т.н, доцент, кафедра електротехнології і
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналітичні дослідження енергетичних показників і параметрів якості струминно-щільового гомогенізатора молока
КО Самойчук, ОО Ковальов, ІВ Борохов, НО Паляничка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2019
162019
4.2 Основні принципи проєктування автономного енергогенеруючого комплексу: монографія
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, МІ Стручаєв, ...
Boston: Primedia eLaunch, 2020
62020
Шляхи оптимізації навчальної дисципліни «Електротехнології» у формуванні професійних якостей майбутнього фахівця аграрної сфери
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, ЮО Стьопін, ...
52018
Технічні парамети і конструктивні особливості імпульсивного рефлектометра для діелектричної спектроскопії біологічних об’єктів
ЮМ Федюшко, ІВ Борохов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (9), 126-131, 2009
42009
Електроакустична система контролю якісних показників рисової крупи
ІВ Князєв, ІВ Борохов, ИВ Борохов
32020
Застосування енергії ультразвуку при переробці сільськогосподарської продукції
ІВ Борохов, ДЮ Рудов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
32015
Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Електротехнології в АПК” для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка …
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, МІ Стручаєв, ...
ФОП Белень ВВ, 2021
22021
Підвищення енергоефективності технології переробки гречки
ВО Подрєзов, ІВ Борохов, ИВ Борохов
12020
Дослідження впливу високовольтного електричного поля на біологічну продуктивність насіння соняшнику
ЮО Стьопін, ВБ Гулевський, ІВ Борохов
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 9 (1), 2019
12019
Обгрунтування можливостей використання альтернативних джерел енергії та шляхи їх впровадження
ІВ Борохов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2014
12014
Аналіз характеристик рефлектометричних систем для дистанційного вимірювання діелектричних параметрів біооб’єктів
ЮМ Федюшко, ІВ Борохов
Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С.З. Ґжицького: наук. журнал 13 (4 …, 2011
12011
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КАВІТАЦІЙНОГО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА
ВБ Гулевський, ЮО Постол, МІ Стручаєв, ІВ Борохов
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету …, 2022
2022
Укладачі: Малкіна Віра Михайлівна, д. т. н., професор Строкань Оксана Вікторівна, к. т. н., доцент Лубко Дмитро Вікторович, к. т. н., доцент Зінов’єва Ольга Генадіївна, старший …
ВМ Щербина, ВБ Гулевський, ІВ Борохов
2021
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ УСТАНОВОК СИСТЕМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОМБИНОВАНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
АА Климчук, АВ Лужанская, ВВ Кандеева, ИН Аксенова, ИВ Борохов
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету …, 2021
2021
Шляхи підвищення енергоефективності роботи тепломасообмінних установок систем низькотемпературного комбінованого опалення при використанні альтернативних джерел енергії
ОА Климчук, ГВ Лужанська, ВВ Кандєєва, ІВ Аксьонова, ІВ Борохов, ...
2021
Інтенсифікація процесу сушки зерна шляхом застосування НВЧ випромінівання
ІВ Борохов, ИВ Борохов, ВС Репешко
ТДАТУ, 2021
2021
Інтенсифікація технологічних процесів емульгування із використанням механічних коливань ультразвукового діапазону
ІВ Борохов, ИВ Борохов, ВС Репешко, ІД Власой
ТДАТУ, 2021
2021
До питання по обґрунтуванню застосування енергії УЗ хвиль в процесах переробки сільськогосподарської продукції
ІВ Борохов, ИВ Борохов, АС Ющенко, ВС Репешко
ТДАТУ, 2021
2021
Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»(на основі повної загальної середньої освіти) зі спеціальності 141 …
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ІВ Борохов, ИВ Борохов, ЮО Постол, ...
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021
2021
Участь викладачів кафедри ЕТТП у програмі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, ЮО Стьопін, ...
ТДАТУ, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20