Гавришок Богдан Борисович
Гавришок Богдан Борисович
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості природокористування в Подільських Товтрах: Монографія
Б Гавришок, М Сивий
Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, Вектор, 2015
72015
Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants
M Syvyi, P Demyanchuk, B Havryshok, B Zablotskyi
gospodarka surowcami mineralnymi 35, 2019
32019
Лісові ресурси Тернопільського району: сучасний стан та використання
СВ Гулик, ББ Гавришок
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
32013
Osoblyvosti pryrodokorystuvannya v Podil's' kykh Tovtrakh: Monohrafiya
BB Havryshok
Ternopil': TNPU im. V. hnatyuka, 2015
22015
Gavrishok B
S Gulik
Lіsovі resursi Ternopіl's' kogo rajonu: suchasnij stan ta vikoristannja …, 2013
22013
Eco-labeling of food
NO Lisova, BB Havryshok
Baltija Publishing, 2019
12019
Про регіоналізацію територіальних поєднань родовищ корисних копалин та гірничопромислових територій України
MY Syvyj, NO Lisova, BB Havryshok
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2019
12019
The regionalization of territorial combinations of mineral deposits and mining territories of Ukraine
MY Syvyj, NO Lisova, BB Havryshok
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2019
12019
Construction sands of Podillya: patterns of distribution, resources and use
M Syvyj, B Gavrychok
Journal of Geology, Geography and Geoecology 27 (3), 2018
12018
Геологія міста Тернополя та його околиць (інженерно-геологічний та екологічний аспект)
ЙМ Свинко, ПМ Дем'янчук, ОВ Волік, СВ Гулик, ББ Гавришок
ФОП Осадца ЮВ, 2017
12017
Геопросторові особливості сільськогосподарського землекористування Гусятинського району Тернопільської області
Г Богдан
Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та …, 2017
1*2017
Конструктивно-географічний аналіз лісогосподарського землекористування Радивилівського району Рівненської області
Б Гавришок, П Дем'янчук, І Саленко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
12016
Просторово-часові закономірності лісогосподарського землекористування в Подільських Товтрах (у межах Тернопільської області)
ББ Гавришок
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
12011
Особливості лісогосподарського землекористуванняна території Опілля в межах Тернопільської області
Б Гавришок, Н Жайворонко
Вектор, 2020
2020
Особливості лісогосподарського землекористування на території Опілля в межах Тернопільської області
ГБ Борисович, Ж Наталя
Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної …, 2020
2020
Регіональна фізична географія поверхні Землі. Суходільна поверхня Землі (Євразія)
СМ Якович, КД Іванівна, ГС Володимирович, ГБ Борисович, ...
Осадца Ю. В. 3, 392, 2020
2020
Географія Тернопільської області
СМЯЗБ Володимирович, ГБ Борисович
Осадца Ю. В. 2, 540 с, 2020
2020
Сільське господарство
ЗБ Володимирович, ГБ Борисович
Географія Тернопільської області 2, 90 - 154, 2020
2020
Слово про вчителя, наставника і колегу (до 70-річчя від дня народження професора Мирослава Яковича Сивого)
ПМ Дем’янчук, СВ Гулик, ББ Заблоцький, ББ Гавришок
Тайп, 2020
2020
NATURAL RESERVED AREAS AS OBJECTS FOR THE FORMATION OF ENVIRONMENTALLY COMPETENT SOCIETY
N Lisova, B Havryshok
Тайп, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20