Свєчнікова О.М., Свечникова Е.Н., Svechnikova O.М., Svechnikova E.N,
Свєчнікова О.М., Свечникова Е.Н., Svechnikova O.М., Svechnikova E.N,
зав. кафедрою хімії ХНПУ імені Г.С.Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реакційна здатність, зв’язок структура-біологічна активність та використання похідних N-фенілантранілової кислоти: Дис.… докт. хім. наук
ОМ Свєчнікова
Х., 1999.–299 с, 1999
131999
Формування соціальної відповідальності у системі вищої фармацевтичної освіти
НО Ткаченко, ЄГ Книш, НМ Червоненко, НА Ткаченко, НМ Червоненко, ...
122013
Мед. хімія.–2010
СГ Ісаєв, ММ Сулейман, ОМ Свєчнікова
Т 12, 82-86, 0
12
ХГС
ИВ Украинец, НЛ Березнякова, ЛА Гриневич, ВЕ Кузьмин, ...
82010
ХГС, 706 (2010)
ИВ Украинец, АА Давиденко, ЕВ Моспанова, ЛВ Сидоренко, ...
Chem. Heterocycl. Compd 46, 559, 2010
62010
Молекулярный дизайн эффективных антифлогистиков, анальгетиков и диуретиков в ряду 3, 5-дихлор и N-фенилантраниловых кислот
СГ Исаев, ЕН Свечникова, ЕЛ Чикина, ГП Жегунова
Сборник материалов конференции Противоспалител ьная активность (%) в дозе …, 2004
52004
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ „COLORKIT”
ОФ Винник, ОМ Свєчнікова, ЄА Бойко, ЮВ Гриценко, ТЯ Грановська, ...
Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ), 2017
42017
РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ N-ФЕНИЛАНТРАНИЛОВЫХ КИСЛОТ. ХХІ. КИНЕТИКА РЕАКЦИИ ЩЕЛОЧНОГО ГИДРОЛИЗА МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ЗАМЕЩЕННЫХ 3, 5-ДИБРОМN-ФЕНИЛАНТРАНИЛОВЫХ …
СГ Ісаєв, ОМ Свєчнікова, ДО Алферова, ІС Гриценко, ТА Костіна
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 11 (1), 76-81, 2013
42013
Reactivity of N-phenylanthranilic acids derivatives. XXII. Synthesis and acid-base properties of 4, 5-dymethoxy-N-phenylanthranilic acids
SG Isaev, OM Sviechnikova, AO Devjatkina, TV Zhukova, TM Svyatska
42013
РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ N-ФЕНИЛАНТРАНИЛОВОЙ КИСЛОТЫ. XVIII. КИНЕТИКА РЕАКЦИИ ЩЕЛОЧНОГО ГИДРОЛИЗА МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 3-ОКСАМОИЛЗАМЕ-ЩЕННЫХ N-ФЕНИЛАНТРАНИЛОВЫХ …
ОМ Свєчнікова, СГ Ісаєв, ММ Сулейман, ТА Костіна, РО Капустник
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 10 (1), 72-77, 2012
42012
ХГС, 1503 (2007)
ИВ Украинец, ЛВ Сидоренко, ЕН Свечникова, ОВ Шишкин
Chem. Heterocycl. Compd 43, 1275, 2007
42007
Кислотно-основні властивості заміщених 5-аміно-N-фенілантранілової кислоти
ОМ Свєчнікова
Фармац. журн, 85-88, 2004
42004
Научные ведомости Белгородского государственного университета.–2014
СВ Колесник, ЕН Свечникова, ТН Святская
Выпуск 25, 240-243, 0
4
Алгоритм роботи модуля “Колориметр” програмного засобу" ColorKit"
ОФ Винник, ОМ Свєчнікова, МЮ Павленко, ОЮ Козленко, АФ Винник, ...
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка (ПНПУ), 2017
32017
Використання комп’ютерних приладів у шкільному хімічному експерименті
ОМ Свєчнікова, ОФ Винник, ТМ Святська, ТЯ Грановська
Сб. наук. праць «Коришенські читання». Полтава, 86-88, 2015
32015
Reactivity of phenylanthranilic acids derivatives. XXIII. Synthesis and acid-base properties of 4, 5-dymethoxy-N-(2’-carboxyphenyl) anthranilic acids
SG Isaev, OM Sviechnikova, AO Devyatkina, TA Kostina, TN Svyatska
Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 26-31, 2013
32013
Кількісне визначення нових біологічно активних 3-сукциноїлзаміщених N-фенілантранілових кислот методом двофазного титрування
ММ Сулейман, СГ Ісаєв, ОМ Свєчнікова, ВД Яременко, СГ Исаев, ...
Фармацевтичний журнал, 2011
32011
Розробка програмного засобу “ColorKit”: модулі «Рефрактометр» та «Спектрофотометр»
ОФ Винник, ОМ Свєчнікова, АС Коряк, АФ Винник, ЕН Свечникова
Національний фармацевтичний університет (НФаУ), 2018
22018
Молекулярний дизайн біологічно активних похідних N-фенілантранілової кислоти за моделлю de nova
OM Svechnikova, SV Kolisnyk, OF Vinnyk, TA Kostina, TV Zhukova
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 16 (1 (61)), 49-53, 2018
22018
Застосування програмного засобу ACD/ChemSketch (Freeware) 12.0 для написання хімічних формул та моделювання хімічних процесів
ОФ Винник, ОМ Свєчнікова, ТЯ Грановська, АФ Винник, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20