Микитюк Світлана Степанівна
TitleCited byYear
Удосконалення соціальнопсихологічного клімату на промисловому підприємстві
Н Базалійська, С Микитюк
Східна Європа: економіка, бізнес та управління 1 (06), 24-31, 2017
12017
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
ПЕРИФЕРІЙНІ КОМПОНЕНТИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту»,«Мікропроцесорні пристрої …
СМ Єсаулов
12007
Modern Digital Tools in Language Learning
MT Mykytiuk S.
«Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки …, 2017
2017
Потреба у самореалізації як чинник розвитку творчого потенціалу
СО Микитюк, СС Микитюк, СА Микитюк
ХНПУ імені ГС Сковороди, Стиль-Издат, 2017
2017
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАЛЛАДНОЙ ПОЭТИКИ Р. САУТИ В ПЕРЕВОДАХ ВА ЖУКОВСКОГО 1830-Х ГОДОВ
СС Микитюк
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 18, 2017
2017
ВА Жуковский и Т. Мур: рецепция восточной романтической поэмы
СС Микитюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 85-88, 2016
2016
Особливості регіонального людського розвитку в Україні
НП Базалійська, СС Микитюк
Видавничий дім «Гельветика», 2015
2015
Рецепция поэзии английского предромантизма в творчестве ВА Жуковского
СС Микитюк
2015
Розвиток навичок іншомовної електронної комунікації на заняттях з іноземної мови
СС Микитюк
2014
Інтернет-засоби синхронної та асинхронної комунікації у викладанні іноземних мов
СС Микитюк
2014
Етнокультурні особливості фітонімів у романах ДГ Лоуренса
СС Микитюк
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Проблема байронизма ВА Жуковского
СС Микитюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
2014
Поэзия Вальтера Скотта в творчестве ВА Жуковского
СС Микитюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
2014
New Approaches to Tandem Language Learning
SS Mykytiuk
2014
Teaching Foreign Languages Via Skype
S Mykytiuk
2014
Zhukovsky’s Reception of Poetical Works by W. Scott
SV Mykytiuk
2014
FAST TRACK: метод. рек. з практики англ. усн. та писем. мовлення для студ. 3 курсу мовн. спец.
СС Микитюк, ОІ Зелінська
2013
Самостійна робота студентів з іноземної мови в немовному ВНЗ
СС Микитюк
2013
Ресурсний підхід в управлінні освітнім простором у сучасному вищому навчальному закладі
СО Микитюк, СС Микитюк
Белая АЛ Проблема определения структуры лингводидактической деятельности …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20