ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Підтверджена електронна адреса в phdpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Философия образования в свете новой космологической концепции
ОО Базалук
Кондор, 2010
972010
Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства
ПП Микитюк
Економічна думка ТНЕУ, 2007
692007
Філософія освіти
ОО Базалук, НФ Юхименко
Кондор, 2010
602010
Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комплексів
ОІ Шапран
Переяслав-Хмельницький: СВ Карпук, 2007
492007
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ТВ Ткаченко, ТВ Ткаченко
Вінниця, 2009
442009
Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти
ЛО Калмикова
К.: НМЦВО 299, 2003
402003
Історіографія історії України: курс лекцій
ВП Коцур, ВП Коцур
Чернівці: Золоті литаври 520, 1999
391999
Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання
НЄ Пангелова
Київ: Нац. ун-тет фіз. вих. і спорту, 2014
372014
Дошкільникам про основи здоров’я: навч.-метод. посіб.
ЛВ Лохвицька, ТК Андрющенко
Тернопіль: Мандрівець, 2008
362008
Історія фізичної культури: навч. посібник
НЄ Пангелова
Київ: Освіта України, 2007
362007
Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку:[монографія]/Лариса Олександрівна Калмикова
ЛО Калмикова
К.: Фенікс 497, 6, 2008
322008
Валеологія: підручник
НІ Коцур
Переяслав-Хмельницький: Видавництво ТОВ «ПанТот, 22-23, 2011
292011
Фізичне виховання як соціальне явище
ТЮ Круцевич, Н Пангелова
Теорія і методика фізичного виховання: підручник.–К.: Олімп. література 1, 27-46, 2008
292008
Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити?
ОМ Корніяка
К.: Либідь, 45-48, 1995
271995
Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики
СІ Кара
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., 2012
252012
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності
НМ Мирончук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007
252007
Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953–1964 рр
ОМ Сергійчук
ПереяславХмельницький, 2002.–229 арк.–Бібліогр.: арк. 188 213, 2002
242002
Теория эволюции: от космического вакуума до нейронных ансамблей и в будущее
ОО Базалук
МФКО, 2014
222014
Космические путешествия–путешествующая психика
ОО Базалук
КНТ, 2012
222012
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін
МЛ Бакланова
НПУ імені МП Драгоманова, 2009
222009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20