Підписатись
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Підтверджена електронна адреса в uhsp.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Философия образования в свете новой космологической концепции
ОО Базалук
Кондор, 2010
1552010
Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства
ПП Микитюк
Економічна думка ТНЕУ, 2007
116*2007
Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології на основі інтеграції природничих та педагогічних дисциплін
ІВ Фурса
Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний …, 2016
106*2016
Психологія комунікативної культури школяра: монографія/Ольга Миколаївна Корніяка
ОМ Корніяка
К.: Міленіум 336, 2006
1052006
Філософія освіти
ОО Базалук, НФ Юхименко
Кондор, 2010
1032010
Образовательная среда вуза: типология, функции, структура
ЮП Шапран, О Шапран
Молодой ученый, 881-885, 2015
982015
Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання
НЄ Пангелова
Київ: Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2014
872014
Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комплексів
ОІ Шапран
НПУ імені МП Драгоманова, 2008
812008
Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку: монографія
ЛО Калмикова
К.: Фенікс 497, 6, 2008
792008
Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти
ЛО Калмикова
Навч. посіб. для студ. ВНЗ.–К.: НМЦВО, 2003
792003
Історіографія історії України: курс лекцій
ВП Коцур, ВП Коцур
Чернівці: Золоті литаври 520, 1999
741999
Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах
ТЮ Круцевич, НЄ Пангелова
[б. в.], 2016
702016
Історичне джерелознавство
ЯС Калакура, ІН Войцехівська, С Павленко, Б Корольов, В Коцур
К.: Либідь, 2002
682002
Програма з морального виховання дітей дошкільного віку" Скарбниця моралі"
ЛВ Лохвицька
Мандрівець, 2014
642014
Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити?
ОМ Корніяка
К.: Либідь, 45-48, 1995
63*1995
Дошкільникам про основи здоров’я: навч.-метод. посіб.
ЛВ Лохвицька, ТК Андрющенко
Тернопіль: Мандрівець, 2008
622008
Мироздание: живая и разумная материя
ОА Базалук
Издательство Пороги, 2005
62*2005
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини
ЛС Отрощенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
552010
Створення інноваційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя
ОІ Шапран, ЮП Шапран
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
552010
Історія фізичної культури: навч. посібник
НЄ Пангелова
Київ: Освіта України, 2007
552007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20