Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна, Voronko-Nevidnycha Tetiana, Татьяна Воронько-Невидничая
Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна, Voronko-Nevidnycha Tetiana, Татьяна Воронько-Невидничая
Полтавська державна аграрна академія, факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdaa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
СУТНІСТЬ І ГОЛОВНІ ЦІЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК СКЛАДОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Т Воронько
Вісник Полтавської державної аграрної академії 1, 164-167, 2012
72012
Управлінська компетентність майбутніх менеджерів аграрної сфери економіки та її роль в управлінні змінами
ТВ Воронько, ІМ Шупта, ОГ Лєщина
Наук. пр. Полтавської держ. аграр. академії.–2011.–Вип 3, 357, 2011
4*2011
Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища
ТВ Воронько-Невіднича, ДІ Лєщин, МВ Василенко
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2018
32018
Проблеми розвитку сільських територій як один із стримуючих чинників аграрних перетворень. Режим доступу: 2014http
ТВ Воронько-Невіднича
32014
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ FEATURES OF APPLICATION OF MARKETING COMMUNICATIONS BY AGRARIAN ENTERPRISES
ОВ Вараксіна, ТВ Воронько-Невіднича, КГ Барабаш
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 25, 2020
12020
Репутаційний менеджмент‒важлива складова управлінської стратегії на шляху до успіху в діяльності підприємства
ТВ Воронько-Невіднича, ІМ Шупта
Сумський національний аграрний університет, 2017
12017
СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРМОВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ В АГРАРНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
ТВ Воронько-Невіднича
Полтавська державна аграрна академія, 2013
12013
Передумови формування та розвитку маркетингового потенціалу аграрних підприємств
ТВ Воронько
Агросвіт, 11-14, 2012
12012
Вплив реклами та заходів стимулювання продажу молочної продукції на вибір споживачів
ПМ Макаренко, ТВ Воронько
Агросвіт, 14-19, 2009
12009
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу 22–23 квітня 2020 р.
ВВ Писаренко, АС Семигреєнко, ІІ Ноздрін, ТВ Дядик, ТВ Боровик, ...
2020
СПЕЦИФІЧНІ РИСИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО АКТИВІЗАЦІЇ
ТВ Воронько-Невіднича, МВ Кривобік
Редакційна колегія: ОГ Бондар, доктор юридичних наук, професор, 86, 2020
2020
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
МВ Іщенко, ВС Мирошник, ТВ Воронько-Невіднича
Редакційна колегія: ОГ Бондар, доктор юридичних наук, професор, 187, 2020
2020
Основні проблеми розвитку аграрного сектору економіки, що стримують реалізацію цілей сталого розвитку
ТВ Воронько-Невіднича
2019
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТВ Воронько-Невіднича
2019
Проблеми та перспективи впровадження агроінновацій у практику господарювання суб’єктів підприємницької діяльності
ТВ Воронько-Невіднича, АВ Кошулько, ОС Шевченко
2019
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
ТВ Воронько-Невіднича, ДС Облап
Perspectives of science and education, 587, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ АГРОФОРМУВАННЯ
ТВ Воронько-Невіднича, ВА Коваль
2019
СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ТВ Воронько-Невіднича, РВ Сугак
2019
Сучасні особливості навчання менеджменту
ОВ Дорофєєв, ТВ Воронько-Невіднича
Полтавська державна аграрна академія, 2019
2019
Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine)
AO HUTOROV, YO HUTOROVA, Olena O. LUPENKO, OA YERMOLENKO, ...
Revista Espacios 40 (7), 19, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20