Follow
Тетяна Таран
Тетяна Таран
доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька
Verified email at nubip.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вивчення безпечності м'яса за мікробіологічними показниками
ВО Загребельний, ОМ Якубчак, ТВ Таран
Наукові доповіді НУБІП, 35, 2012
102012
Вплив гамма-гхцг на жирнокислотний склад м’яса курчат-бройлерів
ОМ Якубчак, ПП Почтаренко, ТВ Таран
Научный взгляд в будущее 10 (2), 24-29, 2016
92016
Вплив способів заключної обробки туш на якість яловичини: монографія
ВО Загребельний, ОМ Якубчак, ТВ Таран
К.: Компринт 94, 2012
92012
Особливостi ветеринарно-санiтарної експертизи продуктiв забою курчат-бройлерiв за впливу ГАММА-ГХЦГ
ОМ Якубчак, ПП Почтаренко, ТВ Таран, ВС Баранчук
72016
Критерії оцінки якості м’яса
ОМ Якубчак, ВВ Кравчук, ТВ Таран
Київ:«Компринт, 9-12, 2013
62013
Деякі особливості хімічних і бактеріологічних показників продуктів забою курчат-бройлерів за впливу ГАММА-ГХЦГ
ОМ Якубчак, ПП Почтаренко, ТВ Таран
Сборник статей. Научно-информационный центр «Знание».–Ч 1, 112-115, 0
6
Деякi особливостi хiмiчних i бактерiологiчних показникiв продуктiв забою курчат-бройлерiв за впливу ГАММА-ГХЦГ
ОМ Якубчак, ПП Почтаренко, ТВ Таран
52016
Загальне бактеріальне обсіменіння молока–один з основних показників його якості
ОМ Якубчак, ЛО Оленіч, ТВ Таран
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
42013
Вплив заключної обробки туш на мікробіологічні показники м’яса [Електронний ресурс]
ВО Загребельний, ОМ ЯКУБЧАК, ТВ ТАРАН
Наукові доповіді НУБіП.− Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals …, 0
4
Вплив саркоцистозу на жирнокислотний склад м’язової тканини свиней
ОМ Якубчак, АА ЗБАРСЬКА, ТВ ТАРАН
Сборник научных трудов SWorld 36 (1), 72-75, 2014
32014
Спосіб фарбування мазків молока для цитологічного дослідження. Патент на корисну модель. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10 квітня 2008 р.
ОМ Якубчак, РІ Білик, ТВ Таран
US Patent 31,575, 2008
3*2008
The study of the cytotoxic effect of disinfectants
O Iakubchak, L Adamenko, T Taran, O Sydorenko, T Rozbytska, ...
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 17, 82-95, 2023
22023
Вплив ГАММА-ГХЦГ на прирости курчат-бройлерів
ОМ Якубчак, ПП Почтаренко, ТВ Таран
Научные труды SWorld 12 (3), 33-37, 2015
22015
Жирнокислотний склад м’язової тканини за саркоцистозу свиней
ОМ Якубчак, АА Збарська, ТВ Таран
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 136-139, 2014
22014
Фактори, що впливають на загальне бактеріальне обсіменіння молока
ОМ Якубчак, ЛО Оленіч, ТВ Таран
Вісник аграрної науки, 28-30, 2013
22013
Бактеріальне обсіменіння молока залежно від умов його отримання і пори року
ОМ Якубчак, ЛО Оленіч, ТВ Таран
Сборник научных трудов SWorld 42 (1), 34-37, 2013
22013
Якісні показники м'яса, отриманого від вимушено забитих тварин
ВО Загребельний, ОМ Якубчак, ТВ Таран
Scientific researches and their practical application. Modern state and ways …, 2012
22012
САРКОЦИСТОЗ–ПРОБЛЕМА ГУМАННОЇ І ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ТВ Таран
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ, 199, 0
2
Шляхи міграції наночастинок наземними і водними екосистемами\Екологічні науки.
ПТВ Войцехівський В.М., Корнієнко В.І., Хижняк С.В., Мідик С.В ...
Екологічні науки 48 (3), 32-36, 2023
1*2023
Дослідження лабораторних тварин за застосування води, збагаченої пробіотиками
ОМ Якубчак, ТВ Таран, СВ Мідик, АО Афоніна
12023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20