Марта Адамів
Марта Адамів
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антисипативне управління підприємствами на засадах слабких сигналів
ОГ Мельник, МЄ Адамів
Актуальні проблеми економіки, 32-41, 2013
132013
Метод перспективної діагностики слабких сигналів потенційних явищ за видами діяльності підприємства
ОЄ Кузьмін, МЄ Адамів
Бізнес Інформ, 69-74, 2013
122013
Сутність та роль антисипативного управління на підприємствах
МЄ Адамів
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
122010
Історія розвитку митної системи України: ключові проблеми та здобутки в умовах європейської інтеграції
ОГ Мельник, МЄ Адамів, АВ Тодощук
Економіка та держава, 4-9, 2018
72018
Комплексне дослідження стану антисипативного управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах
ОГ Мельник, НЯ Петришин, МЄ Адамів
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 14–23-14–23, 2014
62014
Антисипативне управління підприємствами: процесно-структурований підхід [Електронний ресурс]
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник, МЄ Адамів
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 3, 2012
52012
Митний досвід Литовської Республіки: особливості імплементації в Україні
ОГ Мельник, МЄ Адамів, АВ Тодощук
Інвестиції: практика та досвід, 5-9, 2018
42018
Роль антисипативного управління підприємствами в умовах кризи/Адамів М
М Адамів
Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного …, 2011
42011
Досвід Франції щодо побудови та функціонування митної системи: проекція на Україну в умовах європейської інтеграції
ОГ Мельник, АВ Тодощук, МЄ Адамів
Бизнес Информ, 2018
32018
Теоретико-методичні засади побудови системи ціноутворення на продукцію підприємств
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник, МЄ Адамів
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 160-174, 2015
32015
Концептуальні засади формування та використання систем антисипативного управління на підприємствах
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник, МЄ Адамів
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2012
32012
Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналів: монографія
ОЄ Кузьмін, ЛГ Ліпич, МЄ Адамів, ОГ Мельник
Національний університет" Львівська політехніка", 2014
22014
Антисипативное планирование деятельности предприятий в условиях неопределенности
МЕ Адамив
Вестник экономической науки Украины 23 (1), 2013
22013
Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування на підприємствах
ОГ Мельник, МЄ Адамів
Економіка та держава, 64-67, 2013
22013
Методико-аналітичне забезпечення антисипативного планування на підприємствах
МЄ Адамів
Видавництво Львівської політехніки, 2012
22012
Інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами
ОЄ Кузьмін, МЄ Адамів
Регіональна економіка, 81-90, 2012
22012
Аналізування тенденцій розвитку митної системи України: міжнародний та національний виміри
ОГ Мельник, МЄ Адамів, ЛС Ноджак
Інвестиції: практика та досвід, 17-22, 2019
12019
Історія гармонізації митного законодавства України в умовах європейської інтеграції
ОГ Мельник, МЄ Адамів, АВ Тодощук
Бизнес Информ, 2018
12018
Концептуальні засади реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції
ОГ Мельник, МЄ Адамів, АВ Тодощук
Економіка та держава, 39-44, 2018
12018
Гармонізація інформаційного та методичного забезпечення діагностики інвестиційної привабливості бізнес-структур в умовах європейської інтеграції
ОГ Мельник, МЄ Адамів
Інвестиції: практика та досвід, 5-11, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20