Марта Адамів
Марта Адамів
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антисипативне управління підприємствами на засадах слабких сигналів
ОГ Мельник, МЄ Адамів
Актуальні проблеми економіки, 32-41, 2013
132013
Метод перспективної діагностики слабких сигналів потенційних явищ за видами діяльності підприємства
ОЄ Кузьмін, МЄ Адамів
Бізнес Інформ, 69-74, 2013
122013
Сутність та роль антисипативного управління на підприємствах
МЄ Адамів
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
122010
Історія розвитку митної системи України: ключові проблеми та здобутки в умовах європейської інтеграції
ОГ Мельник, МЄ Адамів, АВ Тодощук
Економіка та держава, 4-9, 2018
72018
Комплексне дослідження стану антисипативного управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах
ОГ Мельник, НЯ Петришин, МЄ Адамів
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 14–23-14–23, 2014
62014
Антисипативне управління підприємствами: процесно-структурований підхід [Електронний ресурс]
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник, МЄ Адамів
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 3, 2012
52012
Роль антисипативного управління підприємствами в умовах кризи/Адамів М
М Адамів
Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного …, 2011
42011
Досвід Франції щодо побудови та функціонування митної системи: проекція на Україну в умовах європейської інтеграції
ОГ Мельник, АВ Тодощук, МЄ Адамів
Бизнес Информ, 2018
32018
Митний досвід Литовської Республіки: особливості імплементації в Україні
ОГ Мельник, МЄ Адамів, АВ Тодощук
Інвестиції: практика та досвід, 5-9, 2018
32018
Концептуальні засади формування та використання систем антисипативного управління на підприємствах
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник, МЄ Адамів
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2012
32012
Теоретико-методичні засади побудови системи ціноутворення на продукцію підприємств
ОЄ Кузьмін, ОГ Мельник, МЄ Адамів
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 160-174, 2015
22015
Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналів: монографія
ОЄ Кузьмін, ЛГ Ліпич, МЄ Адамів, ОГ Мельник
Національний університет" Львівська політехніка", 2014
22014
Антисипативное планирование деятельности предприятий в условиях неопределенности
МЕ Адамив
Вестник экономической науки Украины 23 (1), 2013
22013
Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування на підприємствах
ОГ Мельник, МЄ Адамів
Економіка та держава, 64-67, 2013
22013
Методико-аналітичне забезпечення антисипативного планування на підприємствах
МЄ Адамів
Видавництво Львівської політехніки, 2012
22012
Інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами
ОЄ Кузьмін, МЄ Адамів
Регіональна економіка, 81-90, 2012
22012
Аналізування тенденцій розвитку митної системи України: міжнародний та національний виміри
ОГ Мельник, МЄ Адамів, ЛС Ноджак
Інвестиції: практика та досвід, 17-22, 2019
12019
Історія гармонізації митного законодавства України в умовах європейської інтеграції
ОГ Мельник, МЄ Адамів, АВ Тодощук
Бизнес Информ, 2018
12018
Концептуальні засади реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції
ОГ Мельник, МЄ Адамів, АВ Тодощук
Економіка та держава, 39-44, 2018
12018
Гармонізація інформаційного та методичного забезпечення діагностики інвестиційної привабливості бізнес-структур в умовах європейської інтеграції
ОГ Мельник, МЄ Адамів
Інвестиції: практика та досвід, 5-11, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20