Follow
Світлана Шпилик (Svitlana Shpylyk)
Світлана Шпилик (Svitlana Shpylyk)
Other namesСвітлана Гнилиця
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління збутовою діяльністю підприємства
С Шпилик
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
942012
Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного підприємства
С Шпилик
Галицький економічний вісник, 212-223, 2015
492015
Інформаційна війна, пропаганда та pr: такі схожі й такі різні…
С Шпилик
Галицький економічний вісник, 178-188, 2014
292014
The organizational-economic aspects of land relations provision by administrative-territorial reform in Ukraine
G Liakhovych, O Pavlykivska, L Marushchak, O Kilyar, S Shpylyk
Problems and Perspectives in Management 17 (2), 479, 2019
172019
Інтерактивний маркетинг: стан розвитку в Україні
С Семенюк, С Шпилик
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
172012
Соціальна відповідальність в контексті діджиталізації бізнесу
ОІ Краузе, ІЛ Піняк, СВ Шпилик
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія:«Економічні науки, 2022
152022
Управлінський інструментарій оцінювання ефективності впровадження конкурентної стратегії як механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства
С Шпилик
Галицький економічний вісник 53 (№2), 89-102, 2017
122017
CRM як джерело інформації для розробки маркетингових проєктів та стратегічного управління конкурентоспроможністю
О Краузе, І Піняк, СВ Шпилик
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2022
92022
Екомаркетинг як інструмент поліпшення іміджу підприємства
СВ Шпилик, СВ Шпылык, ВА Фалович, ВА Фалович
ТНТУ, АСУ, 2012
92012
Маркетинговий процес як основа розробки конкурентної стратегії
СВ Шпилик
ТНТУ, 2011
92011
Маркетинговий стратегічний аналіз конкурентного потенціалу комерційного підприємства
ОІ Краузе, ІЛ Піняк, СВ Шпилик
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2022
72022
Facebook як ефективний маркетинговий інструмент розвитку бізнесу
С Шпилик, О Вовчук
Галицький економічний вісник, 106-113, 2018
42018
Освітні заклади як особливі суб’єкти інноваційного розвитку суспільства
СБ Семенюк, СВ Шпилик
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій: монографія …, 2017
42017
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій
РВ Федорович, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, МП Галущак, ОЯ Галущак, ...
ФО-П Шпак ВБ, 2017
42017
Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОМ Загородна, ВМ Серединська, ОІ Краузе, ...
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013
42013
Механізми управління транспортно-логістичною системою Європейського Союзу в умовах пандемії: досвід для України
НМ Шведа, СВ Шпилик, ІЛ Піняк
Бізнес Інформ, 43–48, 2020
32020
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій. Колективна монографія
Поняття та особливості використання інтернет ресурсу у сучасному маркетингу …, 2019
3*2019
Процес формування конкурентної стратегії на прикладі видавництва «Підручники & посібники»
СВ Шпилик
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
32009
Тенденції розвитку ринку туристичних послуг Тернопільської області
НМ Голда, ОІ Краузе, СВ Шпилик
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
22019
Просування бренду та його елементи
М Лучейко, С Шпилик
Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції …, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20