Marenych Tetyana H., Маренич Тетяна Григорівна (ORCID: 0000-0002-8502-1884 )
Marenych Tetyana H., Маренич Тетяна Григорівна (ORCID: 0000-0002-8502-1884 )
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в khntusg.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Великотоварні підприємства як основа впровадження інновацій
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АПК, 14-19, 2007
1312007
Механізми ефективного функціонування агроформувань
В Амбросов, Т Маренич
Економіка України, 60-66, 2006
1132006
Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АпК 10, 14-18, 2005
802005
Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
Т Маренич
Бухгалтерський облік і аудит, 19-25, 2006
742006
Трансформаційна динаміка та механізми економічного регулювання агроформувань (питання теорії, методології, практики): монографія
ТГ Маренич
К.: ННЦ ІАЕ 454, 341, 2005
702005
Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник./За ред.. ВЯ Амбросова.–2-е видання, доповнене і перероблене
ТГ Маренич
К.: ВД «Професіонал 896, 2005
692005
Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств
ВА Дерій
ЖДТУ, 2010
412010
Сутність бухгалтерського обліку як системи економічного регулювання
Т Маренич
Бухгалтерський облік і аудит, 21-26, 2009
342009
Розвиток земельного ринку та іпотечне кредитування
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АПК, 104-108, 2009
322009
Реструктуризация предприятий и механизм взаимоотношений собственников
В Амбросов, Т Маренич
Международный сельскохозяйственный журнал, 15, 1998
321998
Оцінка конкурентоспроможності агроформувань
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Вісник ХНАУ. Серія: Економіка АПК і природокористування, 23-28, 2009
302009
Облікова політика в агроформуваннях
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АПК, 96-99, 2004
212004
Внутрішньогосподарська звітність агроформувань у системі управління виробництвом
ТГ Маренич
Економіка АПК, 63-71, 2005
192005
Економічний механізм внутрішньогосподарських відносин на основі комерційного розрахунку
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
К.: ННЦ «ІАЕ 146, 2005
192005
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
МІ Гордієнко, ТГ Камінська, ВЯ Плаксієнко, ОВ Ільчак, ЛО Мармуль, ...
Центр учбової літератури, 2014
152014
Об’єктивна оцінка витрат як основа вдосконалення управління економікою
ТГ Маренич
Вісник ХНТУСГ: Екон. науки. Вип 99, 3-16, 2010
122010
Методичні підходи до оцінки ефективності використання основних засобів
ТГ Маренич, ОА Луценко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
112012
Velykotovarni pidpryyemstva yak osnova vprovadzhennya innovatsiy [Large-scale enterprises as a basis for the introduction of innovations]
VY Ambrosov, TH Marenych
Ekonomika APK, 6, 14-19 (in Ukr.), 2007
102007
Якісні характеристики фінансової звітності
ТГ Маренич
Економіка АПК, 44-49, 2011
92011
Трансформацiйна динамiка та механiзми економiчного регулювання агроформувань (питання теорiї, методологiї, практики)
ТГ Маренич
92005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20