Тулуш, Леонід; Тулуш, Леонид; Tulush Leonid
Тулуш, Леонід; Тулуш, Леонид; Tulush Leonid
Институт аграрной экономики, Университет экономики и права «КРОК»
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, та ін.
К.: ННЦ «ІАЕ, 2012
1522012
Stratehichni napryamy rozvytku sil's' koho hospodarstva Ukrayiny na period do 2020 roku [Strategic directions of Ukrainian agriculture development till 2020]
YO Lupenko, VY Mesel'-Veselyak, et al.
NNC IAE, Kyiv, Ukraine, 2012
121*2012
Фінансовий словник - довідник
МЯ Дем'яненко, ЮЯ Лузан, ЛД Тулуш, та інші
ІАЕ УААН, 2003
87*2003
Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практичний посібник
ПТ Саблук, та ін.
К.: ІАЕ, 2000
782000
Науковi основи агропромислового виробництва в зонi Лiсостепу України
МВ Зубець, ВП Ситник, ВП Буркат, ММ Гаврилюк, ЯС Гуков, ...
Логос, 2004
71*2004
Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів
ЮО Лупенко, ЛД Тулуш
Економіка АПК, 5-17, 2016
70*2016
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України
МВ Зубець, ВП Ситник, ВП Буркат, ЛД Тулуш, та ін.
Логос, 2004
65*2004
Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь
ПТ Саблук, МЯ Дем`яненко, ЛД Тулуш, та ін.
К.: ННЦ ІАЕ, 2011
61*2011
за ред. ПТ Саблука, ВЯ Месель-Веселяка
С напрями розвитку агропромислового комплексу України
К.: ІАЕ, 2002
552002
Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія [Дем’яненко МЯ, Саблук ПТ, Скупий ВМ та ін.]; за ред. МЯ Дем’яненка
МЯ Демяненко
ННЦ ІАЕ, 2011
53*2011
Стратегiчнi напрями розвитку сiльського господарства України на перiод до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, та ін.
512012
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т.
МЯ Азаров, ФО Ярошенко, ОІ Амоша, ЛД Тулуш, та інші
НДФІ 4, 368, 2004
502004
Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах
Л Тулуш, Л Тулуш, L Tulush, Н Малініна, Н Малинина, N Malinina
ТНТУ, АСУ, 2012
45*2012
Податкові важелі та механізми стимулювання інновацій
ЛД Тулуш
Фінанси України, 62-70, 2006
442006
Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: Посіб. у питаннях і відповідях/Інститут аграрної економіки УААН/ПТ Саблук (ред.). – 1999.
ВМ Алексійчук, МЯ Дем'яненко, ПТ Саблук, та ін.
ІАЕ УААН, 1999
42*1999
Стратегічні напрямки підтримки розвитку агропромислового виробництва в Україні
ЛД Тулуш, ОД Радченко
Економіка АПК, 81-90, 2012
39*2012
Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку : аналітичний збірник
ПТ Саблук, МЯ Дем'яненко, ВЯ Месель-Веселяк, ОМ Шпичак, ...
ІАЕ УААН, 2002
392002
Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора АПК
МЯ Дем’яненко, та ін.
Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі/За ред …, 2004
37*2004
Економiчний довiдник аграрника За ред. ЮЯ Лузана, ПТ Саблука
ВI Дробот, ГI Зуб, МП Кононенко, та ін.
37*2003
Стратегічні напрями податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України
Л Тулуш, Ю Лупенко
ННЦ ІАЕ, 2013
36*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20