Тулуш, Леонід; Тулуш, Леонид; Tulush Leonid
Тулуш, Леонід; Тулуш, Леонид; Tulush Leonid
Институт аграрной экономики, Университет экономики и права «КРОК»
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, та ін.
К.: ННЦ «ІАЕ, 2012
1212012
Stratehichni napryamy rozvytku sil's' koho hospodarstva Ukrayiny na period do 2020 roku [Strategic directions of Ukrainian agriculture development till 2020]
YO Lupenko, VY Mesel'-Veselyak, et al.
NNC IAE, Kyiv, Ukraine, 2012
94*2012
Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практичний посібник
ПТ Саблук, та ін.
К.: ІАЕ, 2000
662000
Фінансовий словник - довідник
МЯ Дем'яненко, ЮЯ Лузан, ЛД Тулуш, та інші
ІАЕ УААН, 2003
55*2003
за ред. ПТ Саблука, ВЯ Месель-Веселяка
С напрями розвитку агропромислового комплексу України
К.: ІАЕ, 2002
502002
Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів
ЮО Лупенко, ЛД Тулуш
Економіка АПК, 5-17, 2016
47*2016
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т.
МЯ Азаров, ФО Ярошенко, ОІ Амоша, ЛД Тулуш, та інші
НДФІ 4, 368, 2004
472004
Науковi основи агропромислового виробництва в зонi Лiсостепу України
МВ Зубець, ВП Ситник, ВП Буркат, ММ Гаврилюк, ЯС Гуков, ...
Логос, 2004
45*2004
Податкові важелі та механізми стимулювання інновацій
ЛД Тулуш
Фінанси України, 62-70, 2006
402006
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України
МВ Зубець, ВП Ситник, ВП Буркат, ЛД Тулуш, та ін.
Логос, 2004
39*2004
Стратегічні напрямки підтримки розвитку агропромислового виробництва в Україні
ЛД Тулуш, ОД Радченко
Економіка АПК, 81-90, 2012
38*2012
Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь
ПТ Саблук, МЯ Дем`яненко, ЛД Тулуш, та ін.
К.: ННЦ ІАЕ, 2011
38*2011
Стратегiчнi напрями розвитку сiльського господарства України на перiод до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, та ін.
352012
Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія [Дем’яненко МЯ, Саблук ПТ, Скупий ВМ та ін.]; за ред. МЯ Дем’яненка
МЯ Демяненко
ННЦ ІАЕ, 2011
35*2011
Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: Посіб. у питаннях і відповідях/Інститут аграрної економіки УААН/ПТ Саблук (ред.). – 1999.
ВМ Алексійчук, МЯ Дем'яненко, ПТ Саблук, та ін.
ІАЕ УААН, 1999
35*1999
Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах
Л Тулуш, Л Тулуш, L Tulush, Н Малініна, Н Малинина, N Malinina
ТНТУ, АСУ, 2012
34*2012
Розвиток системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах членства України в СОТ
ЛД Тулуш
Облік і фінанси АПК, 46-60, 2008
342008
Функціонування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва [монографія]
Л Тулуш, О Прокопчук
ІАЕ, 2011
33*2011
Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку : аналітичний збірник
ПТ Саблук, МЯ Дем'яненко, ВЯ Месель-Веселяк, ОМ Шпичак, ...
ІАЕ УААН, 2002
332002
стан та перспективи розвитку (1990-2000)/За ред. ПТ Саблука, МЯ Дем’яненка, МФ Кропивка.
А комплекс України
К.: ІАЕ УААН, 1999
331999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20