Ростислав Федорук
Ростислав Федорук
DSc, Professor, Corresponding member of NAAS, Institute of Animal Biology NAAS
Подтвержден адрес электронной почты в домене inenbiol.com.ua
НазваниеПроцитированоГод
Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ІБР ВВ Влізло, РС Федорук
Львів: Сполом, 764, 2012
393*2012
Кількісні хроматографічні методи визначення окремих ліпідів і жирних кислот у біологічному матеріалі
ЙФ Рівіс, РС Федорук
Львів: Сполом, 2010
104*2010
Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: Довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІА Макар
Львів: ВКП «ВМС, 2004
46*2004
Фізіологічні механізми адаптації тварин до умов середовища
РС Федорук, РЙ Кравців
Біологія тварин 5 (1), 2, 2003
332003
Хром у живленні тварин. Khrom u zhyvlenni tvaryn: monohrafiya [Chromium in animal nutrition: monograph]. K.: Ahrar
RY Iskra, VV Vlizlo, RS Fedoruk, HL Antonyak
nauka, 2014
23*2014
Біологічна цінність і якість молока в контексті техногенного забруднення природного середовища та екологічної безпеки
РС Федорук, ІІ Ковальчук
Біологія тварин 9 (1-2), 10-19, 2007
182007
Kil'kisni hromatografichni metody vyznachennja okremyh lipidiv i zhyrnyh kyslot u biologichnomu materiali: metodychnyj posibnyk
JF Rivis, RS Fedoruk
Lviv: Spolom 109, 2010
142010
Антиоксидантний профіль організму і біологічна цінність молока корів у перші місяці лактації за згодовування цитрату хрому та селену
ММ Хомин, РС Федорук
Біологія тварин 15 (2), 140-148, 2013
112013
Laboratornі metody doslіdzhen u bіologіі, tvarynnyctvі ta veterinarnіj medycynі: dovіdnyk
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratіch
112012
Physiological and biochemical processes in the organisms of rats that were fed with different amounts of germanium citrate
OP Dolaychuk, RS Fedoruk, II Kovalchuk, SY Kropyvka
Біологія тварин 17 (2), 50-56, 2015
102015
Physiological Reactivity and Antioxidant Defense System of the Animal Organism Induced by Germanium, Chromium, and Selenium Nanoaquacitrates Soil-Remediating Activity of …
OP Dolaychuk, RS Fedoruk, SJ Kropyvka
Agricultural science and practice, 50-55, 2015
102015
Фізіолого-біохімічні процеси в організмі великої рогатої худоби за умов згодовування селену, хрому і вітаміну Е
РС Федорук, ОЙ Цісарик
10
Фактори формування імунітету медоносних бджіл
РС Федорук, ІІ Ковальчук, АР Гавраняк
Біологія тварин 11 (1-2), 83-90, 2009
92009
Growth, development and reproductive function of female rats and their offspring viability at the conditions of the watering of different doses of citrate germanium
RS Fedoruk, MI Khrabko, MM Tsap, OE Martsynko
Animal biology 18 (3), 97-106, 2016
82016
Нанобіотехнології. Сучасність та перспективи розвитку
ВВ Влізло, РЯ Іскра, РС Федорук
Біологія тварин, 18-29, 2015
72015
Проблеми, стан та перспективи бджільництва в Україні
РС Федорук, ІІ Ковальчук, ЛМ Ковальська, АР Гавраняк
Режим доступу: http://www. inenbiol. com/ntb/ntb5/pdf/9/3. pdf, 2010
72010
Фізіолого-біохімічний вплив цитратів наночастинок хрому та селену в організмі щуренят
ММ Хомин, РС Федорук, МІ Храбко
Біологія тварин 15 (4-С), 141-149, 2013
62013
Репродуктивна здатність бджолиних маток за умов підгодівлі бджіл борошном з бобів сої нативного та трансгенного сортів
РС Федорук, ЛІ Романів
Біологія тварин, 140-149, 2013
62013
Dovidnyk: Fizioloho-biokhimichni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta vetyranarnii medytsyni
VV Vlizlо
Lviv (in Ukrainian), 2004
62004
Фізіолого-біохімічний статус організму корів в умовах екологічно забруднення довкілля/. Науковотехнічний бюлетень ІЗБТ-Львів 1999
РС Федорук, ВВ Гуменюк, ГВ Колісник
Випуск-1 (13)-с, 282-285, 1999
6*1999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20