Подписаться
Вадим Трофимович Александров
Вадим Трофимович Александров
профессор кафедры финансов и кредита, Сумского государственного университета
Подтвержден адрес электронной почты в домене finance.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Освітня послуга: суть та моделі якості
В Александров
Освіта і управління 9 (1), 156-164, 2006
1252006
Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит
ПК Германчук, ІБ Стефанюк, НІ Рубан, ВТ Александров, ОІ Назарчук
К.: НВП «АВТ, 2004
1082004
Ценообразование в строительстве и оценка недвижимости
ВД Ардзинов, ВТ Александров
" Издательский дом"" Питер""", 2021
752021
Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах: навч. посібник
ВТ Александров
К.: АВТ ЛТД, 2004
672004
Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Навчальний курс
БО Зайчук, ОБ Зарудний, СБ Березіна, ВТ Александров, СМ Недбаєва
Київ: НВП «АВТ, 2004
402004
Послуги системи державного управління
ВТ Александров, ВО Гусєв
Актуальні проблеми державного управління.–Х.: ХРІДУ НАДУ «Магістр, 208-213, 2003
302003
Державні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні
ВТ Александров
Вид-во СумДУ, 2012
282012
Фінансові послуги України: Енциклопедичний довідник
ІО Мітюков, ВТ Александров, ОІ Ворона, СМ Недбаєва, ВВ Роговий
Київ: Укрбланквидав, 2001
222001
Пенсійний фонд України. Організаційно-правові та соціально-економічні засади функціонування
БО Зайчук, ОБ Зарудний, СБ Березіна, ВТ Александров, СМ Недбаєва
К.:“АВТ”, 2006.–1056 с, 2006
182006
Казначейська справа
ПГ Петрашко, ОО Чечуліна, ВТ Александров, СО Булгакова, ...
К.:«АВТ, 2004
172004
Державний службовець: системні аспекти його освітньої підготовки на поточному етапі НТР в умовах розбудови нової української державності
В Александров
Вісн. УАДУ, 93-97, 2005
162005
Стандарт розумних. До питання про введення єдиного міжнародного стандарту якості навчання
ВТ Александров
Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського …, 2005
152005
Державна підтримка сфери інноваційної діяльності в Україні: структура інститутів та послуг
В Александров, В Гусєв
Вісник УАДУ, 118-127, 2003
132003
Планування, облiк, звiтнiсть, контроль у бюджетних установах: навч. посiбник-Електрон. текстовi данi
ВТ Александров
102004
Державний фiнансовий контроль: ревiзiя та аудит
ПК Германчук, IБ Стефанюк, НI Рубан, ВТ Александров, ОI Назарчук
102004
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Науковопрактичний коментар
БО Зайчук, ОБ Зарудний, СБ Березіна, ВТ Александров, СМ Недбаєва
К.: АВТ, 2005
92005
Фінансові послуги України
ІО Мітюков, ВТ Александров, ОІ Ворона, СМ Надбаєва
Енциклопедичний довідник 5, 2001
92001
Державні проблеми забезпечення якості неперервної освіти
ВТ Александров
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
72010
Концепція створення і впровадження мережі інтегрованих комплексів неперервної освіти
В Александров, ЮВ Бицюра
Освіта і управління 9 (2), 65-81, 2006
72006
Державні фінанси: Управління державним боргом. У 5-ти томах
НМ Ушакова, ГВ Кучер, ВТ Александров, СМ Недбаєва
К.: НВТ «АВТ ЛТД, 2004
72004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20