Follow
Надія Голда (Nadia Golda)
Надія Голда (Nadia Golda)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості формування рекламної стратегії
НМ Голда, АІ Голда, ОІ Міщук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
122012
Методи економічного аналізу в рекламній діяльності
НМ Голда, РВ Федорович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
102010
Медіапланування як складова рекламної діяльності
НГ Оксана Бурліцька
Středoevropský věstník pro vědu a výzkum (ISSN 2336-3630) 4, 49-55, 2021
8*2021
Новітні підходи до визначення ефективності реклами в туристичній індустрії
НМ Голда
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2018
72018
Система управління інноваційною діяльністю підприємств
НВ Поліщук, НМ Голда
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
62011
Strategies of Solially Responsible Online Marketing and Advertising Management of Trade Enterprises
KLDS Tetiana Ustik, Valentina Morokhova, Iryna Savras, Nadia Golda
Economic Affairs 68, 353-360, 2023
52023
Маркетинг як елемент формування конкурентоспроможної туристичної галузі
Н Голда
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бізнесу для …, 2022
52022
Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОМ Загородна, ВМ Серединська, ОІ Краузе, ...
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013
42013
Управління рекламною діяльністю підприємств
ОА Лозова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 145-149, 2007
42007
Особливість сучасних комунікативних технологій в рекламі
ОБ Надія Голда
ICI World of journals / Nauka i studia 2 (Ekonomiczne Nauki), 1-7, 2023
3*2023
Психологічно-мотиваційні фактори поведінки споживачів та організація семплінгу
ОБ Надія Голда
Středoevropský věstník pro vědu a výzkum (ISSN 2336-3630) 4, 131-139, 2021
2*2021
Дослідження та формування механізму продажу
ОПБ Надія Михайлівна Голда
Галицький економічний вісник 68 (1), 166-173, 2021
22021
Сучасні підходи до проблем медіапланування
НМ Голда
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Теоретичні основи стратегії цінісноорієнтованого маркетингу А
ОБ Надія Голда
Nauka i studia 1, 2021
1*2021
Конкуренція як об'єктивна ринкова необхідність
надія Голда, І Піняк
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Формування механізму зміцнення …, 2018
12018
Сучасні підходи до залучення інвестицій
Н Голда, О Міщук
Галицький економічний вісник, 133-138, 2014
12014
реклама як фактор залучення інвестицій
АІ Голда, НМ Голда
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
12010
Особливість сучасних комунікативних технологій в рекламі
БО Голда Надія
Materials of the XX International scientific and practical Conference Modern …, 2023
2023
Канали комунікацій зі споживачами у воєнній реальності
ОБ Надія Голда
Materials of the XVIII International scientific and practical Conference …, 2022
2022
Канали комунікацій зі споживачами у воєнній реальності
ОБ Надія Голда
Nauka i studia 10, Р.1-5, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20