Надія Голда (Nadia Golda)
Надія Голда (Nadia Golda)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методи економічного аналізу в рекламній діяльності
НМ Голда, РВ Федорович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
62010
Система управління інноваційною діяльністю підприємств
НВ Поліщук, НМ Голда
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
42011
Особливості формування рекламної стратегії
НМ Голда, АІ Голда, ОІ Міщук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Управління рекламною діяльністю підприємств
ОА Лозова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 145-149, 2007
32007
Сучасні підходи до проблем медіапланування
НМ Голда
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Новітні підходи до визначення ефективності реклами в туристичній індустрії
НМ Голда
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2018
12018
Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОМ Загородна, ВМ Серединська, ОІ Краузе, ...
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013
12013
реклама як фактор залучення інвестицій
АІ Голда, НМ Голда
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
12010
Інвестиційна привабливість туристичного бізнесу
Н Голда, Ю Кулик
Міжвузівська Інтернет конференція «Актуальні проблеми соціально-економічного …, 2020
2020
Організаційно-економічний механізм формування туристичної сфери
Н Голда
V Міжнародної науково-практичної конференції «формування механізму зміцнення …, 2020
2020
ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ЯК ОБ'ЄКТ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ/
Н Голда, Ю Кулик
ХІ Регіональна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та …, 2020
2020
Місце маркетингових комунікацій в комплексі маркетингу
Н Кушнірук, Наталя, Голда
Регіональна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та …, 2018
2018
Туризм як динамічний сектор світової економіки
Н Голда
VІІІ Регіональна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та …, 2018
2018
Конкуренція як об'єктивна ринкова необхідність
надія Голда, І Піняк
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Формування механізму зміцнення …, 2018
2018
Реклама як інструмент маркетингу
Н Голда, Н Поліщук
2018
Місце підприємств на ринку послуг
Н Галушка, С. Голда
Матеріали VІІІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих …, 2017
2017
Рекламна діяльність підприємств туристичної галузі Тернопільської області
НМ Голда, ОІ Міщук
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій: монографія …, 2017
2017
РЕКЛАМА: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Н Голда, А Голда
ББК 65.9 (4Укр) 291ю31 М 27 Рецензенти: Максимова ТС, доктор економічних …, 2014
2014
Сучасні підходи до залучення інвестицій
Н Голда, О Міщук
Галицький економічний вісник, 133-138, 2014
2014
Теоретичне обґрунтування конкурентного статусу будівельних фірм
АІ Голда
Матеріали Ⅲ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20