Follow
Маріанна Іванівна Стегней , Marianna Stehnei, Stegney, Стегней М.И., Стехней
Маріанна Іванівна Стегней , Marianna Stehnei, Stegney, Стегней М.И., Стехней
професор, Мукачівський державний університет
Verified email at mail.msu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Modeling of strategic control system in the context of sustainable development of enterprise
KK Marianna Stehnei, Inna Irtysheva
Problems and Perspectives in Management, 212-223, 2017
1242017
Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід та українські реалії
МІ Стегней
Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки», 2013
482013
Фінансово-кредитне забезпечення аграрного сектору: питання теорії та практики: монографія
Іртищева, Стегней
222009
Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій
ІО Іртищева, ЮМ Хвесик, МІ Стегней
Економіка АПК, 64-70, 2015
212015
Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
Актуальні проблеми економіки, 302-310, 2015
192015
Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації
МІ Стегней
Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки», 2013
18*2013
Сучасний стан малого бізнесу: європейський досвід, національні реалії та регіональні особливості
МІ Стегней, ІМ Бошинда
Економіка і суспільство, 495-499, 2018
142018
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
МІ Стегней
Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки», 2014
122014
Інвестиційно-інноваційні домінанти сталого розвитку територіальних одиниць
МІ Стегней
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 59-65, 2016
112016
Екологічні пріоритети розвитку сільських територій
МІ Стегней
Економіка та держава, 17-21, 2015
102015
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, Т Стройко, М Стегней
Економіст, 34-36, 2014
102014
Методичні підходи до визначення рівня інвестиційної привабливості галузі, підприємства
ІО Іртищева, МІ Стегней, МІ Паук
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 15-24, 2014
102014
Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти
ІО Іртищева, ТВ Стройко, ОЄ Гросицька, МІ Стегней
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 34-45, 2013
102013
Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, Т Стройко, М Стегней
Економіст, 53-57, 2014
92014
Механізм екологічно сталого розвитку сільських територій: сутність, складові та функції
МІ Стегней
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 36-42, 2016
82016
Сталий розвиток сільських територій в умовах децентралізації: від теорії до практики:[монографія]
МІ Стегней
Миколаїв: ФОП Швець ВД, 2014
82014
Сталий розвиток територіальних одиниць Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва
ІО Іртищева, МІ Стегней
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 47-52, 2014
82014
Фінансова санація та комплексна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання
МІ Стегней, ГГ Білак, ІВ Лінтур
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 359-368, 2014
82014
Особливості державного управління інвестиційною діяльністю
Стегней
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2009
82009
Статистика: кредитно-модульний курс: навч. посіб. реком. МОНмолодьспорт України для студ. ВНЗ
МІ Стегней
К.: Кондор, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20