Стегней М.І., M. Stehnei, Стегней М.И.
Стегней М.І., M. Stehnei, Стегней М.И.
доцент, Мукачівський державний університет
Підтверджена електронна адреса в mail.msu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід та українські реалії
МІ Стегней
Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки», 2013
452013
Фінансово-кредитне забезпечення аграрного сектору: питання теорії та практики: монографія
Іртищева, Стегней
222009
Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій
ІО Іртищева, ЮМ Хвесик, МІ Стегней
Економіка АПК, 64-70, 2015
192015
Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
Актуальні проблеми економіки, 302-310, 2015
182015
Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації
МІ Стегней
Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки», 2013
17*2013
Сучасний стан малого бізнесу: європейський досвід, національні реалії та регіональні особливості
МІ Стегней, ІМ Бошинда
Економіка і суспільство, 495-499, 2018
112018
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
МІ Стегней
Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки», 2014
112014
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, Т Стройко, М Стегней
Економіст, 34-36, 2014
102014
Інвестиційно-інноваційні домінанти сталого розвитку територіальних одиниць
МІ Стегней
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 59-65, 2016
92016
Сільський розвиток України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи; Rural development of Ukraine under european integration process: problems and prospects
НС Венгерська
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2015
92015
Екологічні пріоритети розвитку сільських територій
МІ Стегней
Економіка та держава, 17-21, 2015
92015
Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, Т Стройко, М Стегней
Економіст, 53-57, 2014
92014
Методичні підходи до визначення рівня інвестиційної привабливості галузі, підприємства
ІО Іртищева, МІ Стегней, МІ Паук
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 15-24, 2014
92014
Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти
ІО Іртищева, ТВ Стройко, ОЄ Гросицька, МІ Стегней
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 34-45, 2013
92013
Сталий розвиток територіальних одиниць Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва
ІО Іртищева, МІ Стегней
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 47-52, 2014
82014
Сталий розвиток сільських територій в умовах децентралізації: від теорії до практики:[монографія]
МІ Стегней
Миколаїв: ФОП Швець ВД, 2014
72014
Фінансова санація та комплексна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання
МІ Стегней, ГГ Білак, ІВ Лінтур
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 359-368, 2014
72014
Особливості державного управління інвестиційною діяльністю
Стегней
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2009
72009
Аналіз виробництва та споживання аграрної продукції в Україні
МІ Стегней
Агросвіт, 3-9, 2014
62014
Адаптація аналізу ліквідності та платоспроможності до сучасних умов господарювання
С Несторова, М Стегней, В Сідун
Економічний аналіз.–2011 рік, 279-282, 0
6
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20