Подписаться
Кільдеров Дмитро Едуардович
Кільдеров Дмитро Едуардович
д.пед.н., професор, декан Інженерно-педагогічного факультету НПУ ім. М.П.Драгоманова
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Навчання учнів 8-9 класів просторовим перетворенням у графічній діяльності на уроках креслення
ДЕ Кільдеров
спец. 13.00. 02 «Теорія та методика навчання креслення»/ДЕ Кільдеров, 2007
152007
Інтеграційні процеси як соціально-педагогічна проблема підвищення якості освіти
ДЕ Кільдеров
142012
Теоретичні і методичні засади забезпечення якості підготовки майбутніх учителів технологій на основі інтегрованого навчання
ДЕ Кільдеров
92018
Підготовка майбутніх учителів технологій на засадах інтегрованого навчання
ДЕ Кільдеров
ФОП Маслаков, 2017
62017
Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології (до складання стандарту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності" 014 …
ВВ Стешенко, ДЕ Кільдеров
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
62017
Вплив інтеграційних процесів на політехнічну підготовку майбутнього вчителя технологій
ЛВ Кільдерова
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки …, 2014
42014
Форми, методи та засоби інтегрованого навчання
ДЕ Кільдеров
Web of Scholar 4 (2), 39-45, 2018
32018
Педагогічна технологія в системі підготовки учителів технологій
ДЕ Кільдеров
Міленіум, 2017
32017
Основні завдання ЗВО для підготовки майбутніх учителів технологій на основі інтегративного навчання
ДЕ Кільдеров
ТОВ фірма «Планер», 2018
22018
Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології
Д Кільдеров, В Стешенко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 188-194, 2018
22018
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій на основі інтегративного навчання
ДЕ Кільдеров
Web of Scholar 3 (5), 28-31, 2018
22018
Наукове обґрунтування створення державних стандартів технологічної освіти для молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів
ДЕ Кільдеров
НПУ імені МП Драгоманова, 2014
22014
Взаємозв’язок інтеграційних процесів науки і освіти на сучасному етапі розвитку педагогічного ВНЗ
ДЕ Кільдеров, ЛВ Кільдерова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
22012
Європейський вимір неперервної освіти в Україні
КДЕ Сидоренко В.К.
Вища освіта України. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія …, 2011
2*2011
Теоретичний аналіз мислительної діяльності у процесі розв'язання графічних задач
ДЕ Кільдеров
НПУ імені МП Драгоманова, 2010
22010
Дидактичні принципи відбору і розробки програмних засобів навчання на уроках креслення
ДЕ Кільдеров
Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2008
22008
Навчання школярів уявним просторовим перетворенням як передумова готовності до конструкторської діяльності
ДЕ Кільдеров
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г …, 2001
22001
Особливості змісту проєкту модельної програми навчального предмета «Технології», 5–6 класи
ДЕ Кільдеров, ТС Мачача, ВВ Юрженко, ДМ Луп’як
12021
Методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців
ДЕ Кільдеров
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
12017
Розвиток творчої пізнавальної активності як сучасна психолого-педагогічна проблема
ЛВ Кільдерова, ДЕ Кільдеров
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20