Лепявко Андрій Андрійович; Andriy Lepyavko; Lepiavko, Andrii Andriiovych
Лепявко Андрій Андрійович; Andriy Lepyavko; Lepiavko, Andrii Andriiovych
доцент кафедри внутрішньої медицини №2, Тернопільський державний медичний університет
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Морфометричний аналіз ступеня структурного пошкодження міокарда в щурів різного віку і статі при дії токсичної дози адреналіну
АА Лепявко, МР Хара
Клінічна та експериментальна патологія 8 (1), 29-31, 2009
142009
Телемедичні технології в США: організаційне, програмне та апаратне забезпечення
ВП Марценюк, ОЛ Ковальчук, АА Лепявко
Медична інформатика та інженерія, 22-31, 2009
62009
Вікові та статеві особливості перебігу серцево-судинної патології (огляд літератури)
МР Хара, АА Лепявко
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 9-14, 2009
52009
Вплив препаратів кверцетину на пероксидне окиснення ліпідів у міокарді при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу
ІП Стечишин, АА Лепявко
Медична та клінічна хімія, 88-91, 2012
22012
Порівняльна характеристика автономної регуляції серця, пошкодженого адреналіном, у різностатевих щурів при старінні
АА Лепявко, МР Хара
Здобутки клін. і експерим. мед, 44-47, 2008
22008
Ліпідний профіль крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
АА Лепявко
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 76-78, 2012
12012
Особливості холінергетичних реакцій ушкодженого адреналіном серця у різностатевих щурів залежно від віку
МР Хара, АА Лепявко
Патологія, 103-103, 2008
12008
Сучасні погляди на компетенції викладача вищої медичної освіти
СІ Сміян, УС Слаба, ОБ Слабий, РЯ Боднар, ГВ Лихацька, АА Лепявко, ...
Сумський державний університет, 2019
2019
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
СІ Сміян, РЯ Боднар, РР Коморовський, УС Слаба, АА Лепявко, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 170, 2016
2016
TELEMEDICAL TECHNOLOGIES IN THE USA: ORGANIZATIONAL, SOFTWARE AND HARDWARE SUPPORT
ОЛ Ковальчук, АА Лепявко, ВП Марценюк
Medical Informatics and Engineering, 2015
2015
Вплив використання препарату Крестор на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом
СІ Сміян, АА Лепявко, УС Слаба, СР Гусак
Галицький лікарський вісник, 50-52, 2012
2012
Стан системи гемостазу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
АА Лепявко
Медична та клінічна хімія, 108-111, 2012
2012
Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень залежно від статі пацієнтів
АА Лепявко
Вісник наукових досліджень, 34-35, 2012
2012
Інтенсивність процесів ліпопероксидації та стан антиоксидантної системи в міокарді щурів різної статі в гострий період некротичного процесу в серці
МР Хара, ГС Сатурська, АА Лепявко, ВЄ Пелих
Медична хімія, 213-213, 2011
2011
Вікові аспекти холінергічної регуляції діяльності серця тварин різної статі в умовах адреналінового пошкодження
МР Хара, АА Лепявко
Загальна патологія та патологічна фізіологія 5 (2), 47-48, 2010
2010
Вміст ацетилхоліну та активність холінестерази в міокарді щурів різного віку і статі при адреналіновому пошкодженні серцевого м'яза
АА Лепявко
Вісник наукових досліджень, 58-61, 2009
2009
ОСОБЛИВОСТІ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ У США
АІ Прокопчук, НО Ліщенко, ВП Марценюк, ОС Усинська, ЛС Мілевська, ...
SCIENTIFIC-PRACTICAL• JOURNAL, 44, 0
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХОЛІНЕРГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЯ ПРИ АДРЕНАЛІНОВОМУ ПОШКОДЖЕННІ
АА ЛЕПЯВКО
ФАКТОР ВИКЛАДАЧА В СИСТЕМІ АМЕРИКАНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ЛС Мілевська, НО Ліщенко, АІ Прокопчук, ВП Марценюк, ОС Усинська, ...
SCIENTIFIC-PRACTICAL• JOURNAL, 50, 0
ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В МІОКАРДІ ЩУРІВ РІЗНОЇ СТАТІ В ГОСТРИЙ ПЕРІОД НЕКРОТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В СЕРЦІ
МАЗ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20