Подписаться
Дмитрий Борисович Шаталин
Дмитрий Борисович Шаталин
доцент ДВНЗ УДХТУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене udhtu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гигротоп и трофотоп биогеоценозов степного Приднепровья как детерминанты β-разнообразия сообществ дождевых червей (Lumbricidae)
ОВ Жуков, ДБ Шаталін
Бiологiчний вiсник МДПУ імені Богдана Хмельницького., 129–157, 2016
82016
Значення еколого-морфологічних особливостей дощових черв’яків (Lumbricidae) Степового Придністров’я та впливу факторів середовища в організації їх угруповань природних …
ОВ Жуков, ДБ Шаталін
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 6-19, 2016
32016
Значення еколого-морфологічних особливостей дощових черв'яків (Lumbricidae) степового Придніпров'я та впливу факторів середовища в організаціїї угруповань природних, аграрних …
ОВ Жуков, ДБ Шаталін
Вісник Вісник Полтавської державної аграрної академії, 6–19., 2016
32016
Оптимізація поживних середовищ для культивування Pleurotus Ostreatus
ТО Величко, ІМ Зубарева, НБ Митина, ДБ Шаталин, ОІ Ткаля
Наукові праці випуск Одеська Національна Академія Харчових Технологій 2 (40 …, 2011
32011
Екологічна ніша дощових черв’яків (Lumbricidae ) у просторі гігротопу і трофотопу біогеоценозів степового Придніпров’я
ОВ Жуков, ДБ Шаталин
Біоресурси і природокористування. 8 (3–4), 53–67., 2016
22016
Дощові черв’яки (lumbricidae) лісових та урбоекосистем степового придніпров’я: структурно-функціональна організація угруповань та екологічні аспекти вермикультури
ДБ Шаталін
Дніпропетровський ДАЕУ, 2017
12017
Еколого-морфологічні особливості дощових черв’яків степового Придніпров’я
ОВ Жуков, ДБ Шаталін
Вісник Дніпропетровського державного аграрно–економічного університету., 14–22, 2016
12016
Дослідження евакуаційних заходів під час пожежі
НБ Мітіна, НБ Митина, НВ Малиновська, НВ Малиновская, ...
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2020
2020
Сучасний стан державної системи нормативного регулювання в галузі хімічної безпеки
СМ Гармаш, СН Гармаш, ММ Плис, ММ Плис, ВО Герасименко, ...
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2020
2020
ВИМОГИ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОЖЕЖІ ПРИ САМОЗАЙМАННІ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ
ДБ Шаталін, ІП Кушнір, ОВ Яковенко
Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції …, 2020
2020
ВИКОРСТАННЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
ДБ Шаталин, ІП Кушнір, ОВ Яковенко
Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції …, 2020
2020
Удосконалення і підвищення ефективності організації охорони праці на основі системи управління
ДБ Шаталін, НВ Малиновська, ЯД Жук
Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конф. Хімія та сучасні …, 2019
2019
Удосконалення організації охорони праці на основі системного підходу
ДБ Шаталін, НВ Малиновська, КІ П., ОВ Яковенко
Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конф. Хімія та сучасні …, 2019
2019
Безпека при роботі з радіоактивними речовинами
ДБ Шаталін, ІП Кушнір, ОВ Яковенко
Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конф. Хімія та сучасні …, 2019
2019
Вермикультивирование с использованием препаратов стрептомицетного происхождения
АІ Вінніков, ІВ Жерносєкова, ДБ Шаталин, ЕО Грицаенко, ІМ Зубарєва
Сборник материалов XI Международной конференции студентов и молодых учёных …, 2016
2016
Використання препаратів стрептоміцетного походження в вермікультивуванні
ДБ Шаталин
Матеріали міжнародної наукової конференції «Молодь і поступ біології …, 2016
2016
Микробиологическое изменение состава субстрата в процессе переработки вермикультурой Esenia foetida
ДБ Шаталин, ИВ Жерносекова, ЕА Грицаенко, Ткаченко, В. П
Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток …, 2016
2016
Использование препаратов стрептомицетного происхождения в вермикультивировании
ДБ Шаталин, ИВ Жерноскова, Грицаенко, Е.А.
Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток …, 2016
2016
Экологические аспекты применения биомассы Eisenia fetida (Savigny 1826) при выращивании подсвинков
ОВ Жуков, ДБ Шаталін
Вісник Дніпропетровського державного аграрно–економічного університету. 4 …, 2016
2016
Восстановление почв с помощью продуктов вермикультивирования
ДБ Шаталин, ИВ Жерносекова, ИМ Зубарева
Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20