Bogusław Ślusarczyk
Bogusław Ślusarczyk
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.rzeszow.pl - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Innovative entrepreneurship models in the management system of enterprise competitiveness
S Drobyazko, A Barwińska-Małajowicz, B Ślusarczyk, L Zavidna, ...
Journal of Entrepreneurship Education 22 (4), 1-6, 2019
372019
Marketing terytorialny wyzwaniem współczesnego samorządu – wybrane zagadnienia
PD B. Ślusarczyk
Marketing terytorialny wyzwaniem współczesnego samorządu – wybrane …, 2014
232014
Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie transformacji w świetle wyników badań empirycznych
J Misala, B Ślusarczyk
W: Handel zagraniczny–metody, problemy, tendencje. Red. K. Budzowski, S …, 1999
221999
Determinanty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w okresie transformacji
BL Ślusarczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009
112009
Correlation and dependence between: Business-Globalisation–Information Society and the Global Society
A Rzepka, B Ślusarczyk
International Journal of Management Invention 5 (1), 39-45, 2016
102016
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski: teoria i praktyka
BL Ślusarczyk
CeDeWu. pl Wydawnictwa Fachowe, 2011
102011
System ochrony zdrowia w Polsce
P Bromber, J Hady, H Lachowska, M Leśniowska-Gontarz, D Szaban, ...
CeDeWu. Pl, 2015
92015
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski
B Ślusarczyk
Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa, 2011
82011
Podstawy mikro-i makroekonomii
BL Ślusarczyk, S Ślusarczyk
Politechnika Lubelska, 2011
72011
Rynek pracy młodzieży w regionie podkarpackim
B Ślusarczyk, A Barwińska-Małajowicz, T Czop
Możliwości i bariery, Wyd. AMELIA, Rzeszów, 2016
62016
Status and trends of tourism development in the light of the results of studies on the competitiveness of the counties of Podkarpacie Province
J Słowik, B Ślusarczyk
Central European Review of Economics & Finance, Faculty of Economics …, 2013
62013
Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnych rynków pracy Podkarpacia
ŚB Barwińska-Małajowicz A.
52017
Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej
E Bragiel, B Slusarczyk
Problemy Rolnictwa Światowego 17 (3), 2017
52017
Międzynarodowa konkurencyjność a poziom wiedzy kadr kierowniczych i pracowników, Studencka Akademia Umiejętności, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach …
B Ślusarczyk
UR, Rzeszów, 2010
52010
Wybrane problemy ekonomii
BL Ślusarczyk, S Ślusarczyk
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010
42010
Kapitał ludzki jako czynnik determinujący zdolność konkurencyjną gospodarki narodowej
B Ślusarczyk
Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, 277-285, 2005
42005
Directions of the changes of foreign direct investments in Poland in the context of accession to the European Union. The analysis of selection aspects, Perspectives
B Sowa, B Ślusarczyk, A Rzepka
Journal of Economic Issues, Preszów, 5-21, 2017
32017
The importance of human capital in contemporary small and medium-sized companies in the opinion of managers: Pilot research in Podkarpackie Voivodeship in Poland
A Rzepka, B Ślusarczyk
Jagiellonian Journal of Management 3 (Numer 1), 51-63, 2017
32017
Kapitał kreatywny jako determinanta konkurencji na przykładzie przedsiębiorców i klasy kreatywnej
B Ślusarczyk, K Szara
Marketing i Rynek, 926-936, 2016
32016
Unemployment as a regional problem
PD B. Ślusarczyk
M. Kelemen, A. Olak, V. Blažek, E. Bojar a kolektiv, ASPECT OF SECURITZ for …, 2014
3*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20