Follow
Рижкова Галина Анатоліївна
Рижкова Галина Анатоліївна
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011
652011
Особливості і перспективи розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні
ГА Рижкова
Економічний нобелівський вісник, 375-381, 2014
302014
Систематизація факторів внутрішнього і зовнішнього середовища торговельного підприємства для подальшого аналізу
ГА Рижкова
Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму 1 (4), 339-345, 2011
192011
Конкурентоспроможнiсть пiдприємства: управлiння, оцiнка, стратегiя: монографiя
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
92011
Метод определения эффективности маркетинговых коммуникаций на основе иерархической модели эффектов
ГА Рыжкова
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2006
62006
Моделювання комунікаційних процесів як елемент системи управління
ГА Рижкова, ЄД Мельниченко
Держава та регіони, 216-220, 2005
52005
Unemployment of Young People in Ukraine as a Result of Problems of the Educational System
H Ryzhkova, N Rizun
Managerial Challenges of the Contemporary Society. Proceedings 8 (1), 8, 2015
42015
Проблеми працевлаштування молоді у світлі недоліків професійної освіти
ГА Рижкова, НО Ризун
Академічний огляд, 64-71, 2016
32016
Проблеми стратегічного маркетингу на підприємстві
ОВ Кузьменко, ГА Рижкова
Економічний простір, 168-176, 2016
22016
Предпосылки и факторы развития электронной коммерции в Украине
ГА Рыжкова
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 325–329-325–329, 2012
22012
Модель управления маркетинговыми коммуникациями
ГА Рыжкова
Академiчний огляд, 114-117, 2005
22005
Планирование маркетинговых коммуникаций как способ повышения конкурентоспособности предприятия
ВА Павлова, ГА Рыжкова
Регіональні перспективи, 34-35, 2003
22003
Концептуальные контексты маркетингових коммуникаций
ГА Рыжкова
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–Д.: ДНУ, 53-60, 2002
22002
Education of Logisticians in Poland: Problems and Prospects in Students’ Opinion
I Pawłyszyn, N Rizun, H Ryzhkova
Logistics and Transport 44, 95-104, 2019
12019
THE FUTURE OF LOGISTICAL EDUCATION IN POLAND AND UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS OF STUDENTS'OPINIONS
H Ryzhkova, I Pawłyszyn, N Rizun
LogForum, 2016
12016
Роль коммуникационного процесса в организации маркетингового взаимодействия
ГА Рыжкова
Донецький національний технічний університет, 2004
12004
Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії: монографія/МЄ Рогоза, ВІ Перебийніс, КЮ Вергал та ін.; за наук. ред. д. е. н., проф. МЄ Рогози.–Полтава …
МЄ Рогоза, ОК Кузьменко, ВІ Перебийніс, ОВ Федірець, КЮ Вергал, ...
ПУЕТ, 2021
2021
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Г Рижкова
InterConf, 2021
2021
Methodical Aspects of Planning Sustainable Urban Mobility
I Pawłyszyn, H Ryzhkova
European Research Studies 24, 344-365, 2021
2021
Analysis of the Effectiveness of Implementing a CRM System in an Enterprise.
H Ryzhkova, Y Bartashevska
ICTERI, 350-356, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20