Людмила Бабенко
Людмила Бабенко
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основні напрямки обліково-аналітичних процедур та проведення аналізу виконання кошторису доходів і видатків у митних органах
ЛВ Бабенко, ОО Яременко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 114-120, 2012
72012
Аудит зовнішньоекономічної діяльності підприємств як фактор економічної безпеки: пріоритети та проблемні питання
ВВ Фесенко, ЛВ Бабенко
Дніпропетровський державний аграрний університет, Товариство з обмеженою …, 2017
42017
Прикладні аспекти обліку та внутрішнього контролю розрахунків із постачальниками і підрядниками
ЛВ Бабенко, ЛВ Бабенко, ВВ Фесенко, ВВ Фесенко, КЮ Цьома, ...
42016
Проблемні аспекти облікової оцінки митної вартості імпортованих товарів.
КГ Л.В.Бабенко
Економічний аналіз : зб. наук. праць 1 (Вип. 10.), С. 415-419, 2012
2*2012
Процес вилучення майна у разі порушення митних правил: проблеми та напрями вдосконалення
ЛВ Бабенко, ЛВ Бабенко, АП Крилова, АП Крылова
12018
Методичні підходи до митно-податкового аудиту операцій з переробки сировини на митній території України
ЛВ Бабенко, ТС Єдинак
Академія митної служби України, 2016
12016
Використання облікової інформації для аналізу і оцінки якості кредитного портфеля в системі управління активними операціями банків
ЛМ Пісьмаченко, ЛВ Бабенко, ІВ Яковенко
Економіка та держава, 39-42, 2010
12010
Сучасний стан та напрями вдосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці в бюджетній установі
ВГ Васильєва, ЛВ Бабенко, ОВ Тумановська
2019
Облікові та податкові аспекти функціонування підприємств з іноземними інвестиціями//міжнародна колективна монографія
ЛВ Бабенко, АС Бойко
ЛАНДОН-XXI, 2017
2017
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
ЛВ Бабенко, СВ Коцюба
Видавництво УжНУ «Говерла», 2017
2017
Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту: Крок 2. Стоматологія (україномовний варiант, iноземнi студенти) 2017 рiк
ОВ Авдєєв, ЄА Аксьонова, ЛІ Амосова, ИИ Андрианова, ЛМ Бабенко, ...
Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою …, 2017
2017
Митний пост аудит формування митної вартості імпортованих товарів, що містять об’єкт права інтелектуальної власності/
ЛВ Бабенко
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна …, 2015
2015
Інноваційні педагогічні технології в системі освіти
ЛВ Бабенко
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 86-89, 2014
2014
СУТНІСТЬ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
ЛВ Бабенко, ВВ Єврейнова
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ, 282-284, 2013
2013
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕРОБКИ СИРОВИНИ НЕРЕЗИДЕНТІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПОТУЖНОСТЯХ
ЛВ Бабенко, АВ Дудник
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ, 237-239, 2013
2013
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ МИТНОГО ОРГАНУ
ЛВ Бабенко, АІ Богач
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ, 230-232, 2013
2013
Облікові та податкові аспекти функціонування підприємств з іноземними інвестиціями
АБ Л.В.Бабенко
міжнародна колективна монографія, С. 212-226., 2013
2013
Економічний зміст прибутку і його роль в умовах розвитку підприємництва
ЛВ Бабенко
VII Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль і аналіз в …, 2012
2012
Бюджетні асигнування та контроль за їх використанням в митних органах
ООЯ Л.В.Бабенко
Колективна монографія, С. 215-228, 2012
2012
Основні засади створення та функціонування «Брідж-банків» в Україні
ЄД Л.В.Бабенко
Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія Економічні науки.- 2011 1 (Випуск 28), С …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20