Ірина Назарова / Iryna Nazarova
Ірина Назарова / Iryna Nazarova
к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Західноукраїнський національний економічний
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз методів оцінки активів, зобов’язань та капіталу при реорганізації підприємств
IY Nazarova
Економічний аналіз 14 (2), 214-220, 2013
20*2013
Про масштаби та способи розкриття інформації у примітках до фінансової звітності
ЯД Крупка, ІЯ Назарова
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural …, 2009
192009
Облік міжнародних операцій:[навч. посіб.]
ЯД Крупка, ІЯ Назарова
Тернопіль: Крок, 2016
162016
Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств
ІЯ Назарова
122009
Формування інформації про капітал у звітності підприємства
ІЯ Назарова
Інноваційна економіка.–Тернопіль: ТАЙП, 284-286, 2012
112012
Балансове узагальнення та звітність підприємств у період реорганізаційних перетворень
Y Krupka, I Nazarova
Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University 1 (5 …, 2016
8*2016
Інформаційні системи та автоматизоване робоче місце бухгалтера
ІЯ Назарова, ВВ Муравський
Тернопіль, Крок, 2016
72016
Етапи та алгоритм використання інформаційних технологій в обліку
ІЯ Назарова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
52018
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ НА РОЗПОДІЛЬЧИХ РАХУНКАХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ACCOUNTING ISSUES OF FOREIGN CURRENCY ON DISTRIBUTION ACCOUNTS OF BUSINESS ENTITIES
ІЯ Назарова
52016
Інформаційне забезпечення реорганізації підприємств
І Назарова
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
42010
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО МИТНОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ
N Iryna, Н ІЯ
БІЗНЕС-НАВІГАТОР, 120, 2019
32019
Історія становлення геологічного музею: знаменні віхи, події, особистості. До 85 річчя з дня заснування
К Деревська, І Назарова
Геолог України, 25-33, 2012
32012
Роль і функції балансу при поділі суб’єктів господарювання
ІЯ Назарова
Тернопіль, ТДТУ, 2008
32008
Деякі аспекти відображення капіталу у звітності підприємства / Deiaki aspekty vidobrazhennia kapitalu u zvitnosti pidpryiemstva [Some aspects of capital reporting in an …
I Krupka
V. Daiia-Buiieting of V. Dai East Ukrainian National University, 60, 2003
3*2003
МОЖЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
ІЯ Назарова
Економічний простір, 166-170, 2020
22020
Проблеми запровадження електронного документообігу в Україні
ІЯ Назарова
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
22018
Сутність та структуризація власного капіталу для потреб обліку
І Назарова
ТНЕУ, 2017
22017
Способи автоматизації облікових процесів у корпоративних об’єднаннях
ІЯ Назарова, ОМ Назаров
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
22016
Принципи обліку та розкриття інформації про інвестиційні процеси на підприємстві
ЯД Крупка, ІЯ Назарова
ЯД Крупка, ІЯ Крупка/Наукові записки Тернопільської академії народного …, 0
2
Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні
ЗМВ Задорожний, ЯД Крупка, ІЯ Омецінська, РВ Романів, НВ Гудзь, ...
ТНЕУ, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20